Hydrogen Link nyheder     Nyheder ind- & udland     Nyhedsmail
  Hydrogen Link nyheder
30.09.2013
Tyskland investerer 2,6 mia. kr. i brint tankstationer - et vigtigt rygstød for den danske brint industri
03.06.2013
Åbning af ny brint tankstation og overdragelse 15 brintbiler i København
30.05.2013
Ny rapport om status og erfaringer med brintbiler og tankstationer
24.01.2013
PRESSEMEDDELELSE: 10 millioner til brint infrastruktur - et vigtigt skridt
09.10.2012
PRESSEMEDDELELSE: Toyota, Nissan, Honda & Hyundai indgår aftale om introduktion af brintbiler i de Nordiske lande
13.08.2012
PRESSEMEDDELELSE: Brintdrevne elbiler i Skandinavien trodsede vinteren
15.05.2012
PRESSEMEDDELELSE: Danske brintbiler når jorden rundt på ét år
22.03.2012
PRESSEMEDDELELSE: Energiaftalen - et gennembrud for brintbiler!
13.01.2012
PRESSEMEDDELELSE: Bilproducenter til danske politikere: "Elbiler på brint kan skabe arbejdspladser i Danmark"
08.12.2011
PRESSEMEDDELELSE: Brint vil koste hver dansker en flaske rødvin om året
20.06.2011
PRESSEMEDDELELSE: Første 700bar brint tankstation åbnet i Holstebro
13.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Første Europæiske fremvisning af Hyundai brintbil lanceret i København
12.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Hyundai/Kia & Danmark underskriver aftale om brintbiler og tankstationer
11.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Brintbil krydser Danmark som første elbil nogensinde
03.02.2011
PRESSEMEDDELELSE: Hyundai/Kia & Nordiske organisationer underskriver hensigtserklæring om udrulning af brintbiler
24.11.10
PRESSEMEDDELELSE: Ny rapport sætter pris på batteri- & brintbiler
06.07.10
PRESSEMEDDELELSE: H2 Logic A/S og bil producenter investerer 145 mio. kr. i afprøvning af brintbiler & tankstationer
01.06.10
Hydrogen Link Workshop 8 - præsentationer online
30.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Brintbiler krydsede Øresundsbroen forud for Klimatopmødet
26.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Yderligere brintbiler og tankstation til Holstebro årskiftet 2010/2011
12.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Første brint tankstation åbnet i København samt 8 brint køretøjer
24.03.09
PRESSEMEDDELELSE: Ambitiøse politiske planer for el- & brintbiler i København og Danmark
25.07.08
FAKTUM: Brændselscelle hybridkøretøjer til Københavns Kommune og LINK2009 reducerer CO2 udledningen med 99%
10.07.08
5 mio. kr. i national støtte til brændselscelle hybridkøretøjer og brint tankstationer ved klimatopmødet i 2009
27.02.08
Offentliggørelse af national strategi for en dansk udvikling af brint og brændselsceller til transport i perioden 2008-2025
11.05.07
Pressemeddelelse: Banebrydende Skandinavisk og Canadisk samarbejde om kommercialisering af hydrogen til transport
20.01.07
Regeringen afgiftsfritager hydrogenbiler og øger midler til demonstration
13.12.06
Pressemeddelelse: Regeringen udtaler sig positivt om hydrogen til transport
24.11.06
Pressemeddelelse: Hydrogen til transport i Danmark rykker nærmere
11.09.06
Pressemeddelelse: Norsk Transportminister bakker op om Skandinavisk Hydrogen Transport samarbejde
15.06.06
Hydrogen Link medstifter af Scandinavian Hydrogen Highway Partnership
21.12.05
Hydrogen Link projektet præsenteret i EU's Interreg III B nyhedsbrev
27.10.05
Forprojekt for H2 HUB i Holstebro opstartet
24.10.05
Forprojekt for H2 HUB i Ringkøbing opstartet
13.09.05
Pressemeddelelse: Brint tankstationer i Danmark rykker nærmere
27.06.05
Pressemeddelelse: Kør på brint i Norden i fremtiden
19.05.05
Hydrogen Link projekt igangsat
Ny rapport sætter pris på batteri- & brintbiler
PRESSEMEDDELELSE | 24.11.2010

Download rapporten på: www.zeroemissionvehicles.eu
Dansk sammendrag af rapporten

Pressemeddelelse som WORD
Pressemeddelelse som PDF

Mere end 30 virksomheder og organisationer har sammen med McKinsey offentliggjort en omfattende rapport der analyserer teknologier som kan reducere CO2 udledningen fra personbiler i 2050 med 95%. Ifølge rapporten er alle teknologier nødvendige, dog særligt batteri- & brintbiler, da biobrændstof og forbedring af energiudnyttelsen for konventionelle personbiler ikke alene er nok. Rapporten viser at både brint og batterier har potentiale til at matche prisen på benzin- og dieselbiler allerede fra 2025. Bilproducenter og olieselskaber er derfor i færd med at planlægge udrulning af brintbiler i Tyskland og næste skridt kan være Danmark og Skandinavien da brinttankstationer allerede er under etablering ligesom afgiftsfritagelser muliggør en tidlig markedsintroduktion.

Sidste år enedes EU & G8 landende om at CO2 udledningen skal reduceres med 80% inden 2050. For transportsektoren betyder dette at CO2 udledningen skal reduceres med 95% inden 2050, samtidig med at antallet af biler forventes at stige betydeligt i samme periode. Dette kræver introduktion af nye teknologier og brændstoffer, da energiudnyttelsen i konventionelle forbrændingsmotorer i personbiler "kun" forventes forbedret med 30%.

Rapportens aktører, som bl.a. tæller adskillige olie og energiselskaber samt bilproducenter, forventer ikke at brug af biobrændstoffer og plug-in hybridbiler kan løse udfordringen alene. Det skyldes primært at mængden af bæredygtig biobrændstof til personbiler er usikker, da en øget efterspørgsel kan forventes til fødevare og energiproduktion samt den tungere transport (fly, skibe og lastbiler). Samtidig viser rapportens CO2 beregninger over hele energikæden at batteri- og brintbiler er eneste kendte teknologier som kan muliggøre en 95% reduktion af CO2 udledningen.

Tekniske analyser i rapporten fremhæver også en naturlig segmentering hvad angår anvendelse af henholdsvis batterier og brint i forskellige størrelser af personbiler. Batterier er velegnede i mindre biler og til korte ture grundet kort rækkevidde og lang opladningstid, mens den hurtige optankning og lange rækkevidde for brint gør den anvendelige i større biler og længere ture.

Rapporten anviser forskellige scenarier for en mulig markedsandel i EU for forskellige teknologier i 2050. I et middelscenarie udgør brint 25%, batterier 35%, plug-in hybrid 35% og forbrændingsmotorer 5%. For dette scenarie er der blevet foretaget omfattende beregninger af de totale omkostninger pr. kørt km for hver af teknologierne, over hele køretøjets levetid. Dette dækker alle omkostninger til køretøjet, brændstof, service og etablering af den nødvendige optankningsinfrastruktur.

Beregningerne viser at prisen pr. kørt km for de forskellige teknologier i 2050 er sammenlignelig i de mindre personbiler, mens brintbiler er billigst i de større biler. I dag udgør de større biler 50% af bilparken i EU og 75% af den samlede CO2 udledning. At brintbiler er billigere end batterier i de større personbiler skyldes bl.a. omkostningerne til infrastruktur, som er billigere for brint. Rapporten har beregnet at det vil koste mellem 7.500-15.000 kr. pr. bil at etablere en brint infrastruktur i Europa, mens prisen for opladningsinfrastruktur vil beløbe sig til 11.000-18.000 kr. pr. bil.

Frem mod 2025 vil både batteri og brintbiler være dyrere pr. kørt km hvorfor det vil kræve betydelige merinvesteringer at bringe teknologierne på markedet, sammenlignet med konventionelle teknologier. Alene frem mod 2020 kræves en merinvestering i brintbiler og tankstationer på op imod 186 mia. kr. mens batteribiler og ladestandere vil kræve næsten 600 mia. kr.

Fra 2030 vil en forsat udrulning af brintbiler og tankstationer dog være selvfinansierende da omkostningerne pr. kørt km vil være konkurrencedygtig. Indtil da er afgiftsregulering eller rammebetingelser nødvendige for både batteri- og brintbiler.

Rapporten har beregnet at en afgiftsregulering som favoriserer batteri- og brintbiler med 44.000 kr. pr. bil kan gøre teknologierne konkurrencedygtige allerede fra 2020 og dermed lukke gabet frem mod 2030. Tilsvarende kan en afgiftsregulering på 3,5-4,9 kr. pr. liter benzin/diesel gøre brint brændstof og infrastruktur konkurrencedygtige i 2020.

Rapporten anviser også mulige næste skridt i forhold til udrulning af brintbiler og tankstationer. Første skridt er allerede i gang hvor bilproducenter og olieselskaber i samarbejde med den tyske regering er ved at udarbejde en forretningsplan for udrulning i Tyskland. Næste skridt, ifølge rapporten, er at bruge erfaringerne fra Tyskland til at udarbejde en trinvis udrulningsplan for de forskellige lande i Europa.

Danmark og Skandinavien står i en stærk position til at blive et udrulningsområde på lige fod med Tyskland, da etablering af brint tankstationer allerede er i gang, ligesom at bilproducenter er aktive med afprøvning af brintbiler i området. Ligeledes gør afgiftsfritagelser gør brintbiler i bl.a. Norge og Danmark at prisen på køretøjet kan være konkurrencedygtig allerede fra 2015.

Bag rapporten står mere end 30 virksomheder og organisationer herunder ledende bilproducenter og olie/energiselskaber som har indleveret deres seneste og fortrolige udviklingsresultater og forventninger frem mod 2050 for de forskellige teknologier. Konsulentvirksomheden McKinsey har bistået med analyser af de indleverede data.Download rapporten på: www.zeroemissionvehicles.eu
Dansk sammendrag af rapporten

Download Pressemeddelelsen:
Pressemeddelelse som WORD
Pressemeddelelse som PDFBrint & Brændselscelle Partnerskabet i Danmark | www.hydrogennet.dk
Et Offentligt Privat Partnerskab for brint og brændselsceller i Danmark, bestående af virksomheder, viden institutioner & offentlige aktører. Partnerskabet sikrer samarbejde og koordinering af F/U/D aktiviteter indenfor området gennem udvikling af fælles strategier og anbefalinger.

Foreningen Hydrogen Link Danmark | www.hydrogenlink.net og www.scandinavianhydrogen.org
Hydrogen Link arbejder for at fremme udbredelsen af brændselscelle elektriske biler og etableringen af brint tankstationer i Danmark. Hydrogen Link er en del af, "Scandinavian Hydrogen Highway Partnership", der arbejder for at etablere brint tankstationer i og udbrede brændselscelle biler de skandinaviske lande.© Copyright 2005-2014, Hydrogen Link Denmark Association