Rapporter & Publikationer     Arrangement Materialer     Billeder
BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050
Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO2 reduktion og fossil uafhængighed


Foreningen Hydrogen Link Danmark samt udvalgte danske aktører under Brint og Brændselscelle Partnerskabet i Danmark har udarbejdet analysen nedenfor, som beskriver et muligt bidrag til elektrisk transport, vækst, CO2 reduktion og fossil uafhængighed ved introduktion af brint til transport i Danmark frem mod 2050.

Rapporten er udarbejdet på basis af analyser foretaget i tidligere og igangværende ”brint til transport” projekter støttet af bl.a.: Energistyrelsen (EUDP), Trafikstyrelsen (Center for Grøn Transport), Erhvervs & Byggestyrelsen (Program for Brugerdrevet Innovation) og European Fuels Cells & Hydrogen Joint Undertaking.

Ligeledes er analyserne sket i dialog med internationale bilproducenter & energiselskaber og på basis af lignende analyser i bl.a. Tyskland, Japan & Sydkorea.

Rapport dokumenter:

Pressemeddelse som WORD
Pressemeddelse som PDF
Kort Grafisk Sammenfatning
Udvidet Grafisk Sammenfatning
Baggrundsrapport

© Copyright 2005-2014, Hydrogen Link Denmark Association