Kontakt Hydrogen Link
Kontakt Hydrogen Link gennem den daglige foreningsleder.
Foreningsleder:
Flemming Wennike
Mail: fw@hydrogenlink.net
Tlf: +45 29383965
© Copyright 2005-2014, Hydrogen Link Denmark Association