Rapporter & Publikationer     Arrangement Materialer     Billeder
Download Rapporter & Publikationer
Rapporter & Publikationer fra ind og udland om brint & brændselsceller til transport.

2014
"Denmark | National Implementation Plan for Hydrogen Refueling Infrastructure"
      Final 3rd edition June 2014 | developed as part of HIT project supported by TEN-T.

2013
"Demonstration af 2. gen. brændselscelle hybrid køretøjer og brint tankstation i Danmark"
      Slutrapport for LINK2009 projektet, støttet af EUDP.

"Status & erfaringer – brintbiler og tankstationer i Danmark og udland"
      Slutrapport for NextMove projektet, støttet af Trafikstyrelsen.


2012
"National Brint Strategi for Energikonvertering, lagring og balancering"


2011
"BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 -
Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO2 reduktion og fossil uafhængighed"

"Fuel Cell and Hydrogen technologies in Europe -
Financial and technology outlook on the European sector ambition 2014- 2020"

"planSOEC R&D and commercialization roadmap for SOEC electrolysis"


2010
"A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis
The role of Battery Electric Vehicles, Plug-in Hybrids and Fuel Cell Electric Vehicles"


2009
"Analysis of Power Balancing with Fuel Cells & Hydrogen Production Plants in Denmark"


2008
"Brint og brændselsceller til transport i Danmark - Strategi 2008-2025"

© Copyright 2005-2014, Hydrogen Link Denmark Association