Om Hydrogen Link     Brint til transport i Danmark     SHHP - Skandinavisk samarbejde
Om Hydrogen Link
Hydrogen Link er et netværk som arbejder for at fremme anvendelsen af brint til transport i Danmark.

Hydrogen Link er aktiv gennem følgende aktiviteter:
- Agere som netværk mellem virksomheder, institutioner, myndigheder og slutbrugere
- Initiere og katalysere opstart af forsknings, udviklings og demonstrationsprojekter
- Arbejde for at fremme skabelsen af rammebetingelser der muliggør kommercialisering
- Fremme udvikling af danske kompetencer og produkter med et globalt eksportpotentiale
- Deltage aktivt i udvikling af nationale og internationale strategier og planer
- Foretage formidling og kommunikation til presse, medier, offentligheden og politikere
- Varetage Danmarks deltagelse i Scandinavian Hydrogen Highway Partnership

Den overordnede målsætning for Hydrogen Link er inden år 2015 at sikre påbegyndelsen af markedsintroduktion af brintbiler i Danmark samt etablering af den nødvendige infrastruktur af brinttankstationer hertil.

Det er et grundlæggende sigte for netværkets arbejde at fremme udvikling af danske industri kompetencer og produkter med et globalt eksportpotentiale.

Ligeledes arbejder netværket for at brintproduktion og optankning af brintbiler sker på basis af vedvarende energikilder.

Du kan gratis tilmelde dig nyhedsmailen fra netværket: Tilmeld nyhedsmail
© Copyright 2005-2014, Hydrogen Link Denmark Association