Om Hydrogen Link     Brint til transport i Danmark     SHHP - Skandinavisk samarbejde
Brint til transport i Danmark
Brint som brændstof i elbiler & lager for vedvarende energi

Brint kan bidrage til dansk fossil uafhængighed frem mod 2050, ved at fungere som energilager for fluktuerende vedvarende energi kilder og brændstof i elbiler.

Brug af brint som brændstof i elbiler, kan muliggøre elektrisk transport med samme rækkevidde og hurtige optankning som benzin og med en op til dobbelt så god udnyttelse af energien.

Frem mod 2050 kan brintbiler udgøre op imod 50 procent af den danske og europæiske bilpark, svarende til et markedspotentiale for danske virksomheder og teknologier på 745 mia. kroner.

Læs mere om brint til transport i Danmark:
BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050© Copyright 2005-2014, Hydrogen Link Denmark Association