Hydrogen Link nyheder     Nyheder ind- & udland     Nyhedsmail
  Hydrogen Link nyheder
30.09.2013
Tyskland investerer 2,6 mia. kr. i brint tankstationer - et vigtigt rygstød for den danske brint industri
03.06.2013
Åbning af ny brint tankstation og overdragelse 15 brintbiler i København
30.05.2013
Ny rapport om status og erfaringer med brintbiler og tankstationer
24.01.2013
PRESSEMEDDELELSE: 10 millioner til brint infrastruktur - et vigtigt skridt
09.10.2012
PRESSEMEDDELELSE: Toyota, Nissan, Honda & Hyundai indgår aftale om introduktion af brintbiler i de Nordiske lande
13.08.2012
PRESSEMEDDELELSE: Brintdrevne elbiler i Skandinavien trodsede vinteren
15.05.2012
PRESSEMEDDELELSE: Danske brintbiler når jorden rundt på ét år
22.03.2012
PRESSEMEDDELELSE: Energiaftalen - et gennembrud for brintbiler!
13.01.2012
PRESSEMEDDELELSE: Bilproducenter til danske politikere: "Elbiler på brint kan skabe arbejdspladser i Danmark"
08.12.2011
PRESSEMEDDELELSE: Brint vil koste hver dansker en flaske rødvin om året
20.06.2011
PRESSEMEDDELELSE: Første 700bar brint tankstation åbnet i Holstebro
13.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Første Europæiske fremvisning af Hyundai brintbil lanceret i København
12.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Hyundai/Kia & Danmark underskriver aftale om brintbiler og tankstationer
11.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Brintbil krydser Danmark som første elbil nogensinde
03.02.2011
PRESSEMEDDELELSE: Hyundai/Kia & Nordiske organisationer underskriver hensigtserklæring om udrulning af brintbiler
24.11.10
PRESSEMEDDELELSE: Ny rapport sætter pris på batteri- & brintbiler
06.07.10
PRESSEMEDDELELSE: H2 Logic A/S og bil producenter investerer 145 mio. kr. i afprøvning af brintbiler & tankstationer
01.06.10
Hydrogen Link Workshop 8 - præsentationer online
30.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Brintbiler krydsede Øresundsbroen forud for Klimatopmødet
26.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Yderligere brintbiler og tankstation til Holstebro årskiftet 2010/2011
12.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Første brint tankstation åbnet i København samt 8 brint køretøjer
24.03.09
PRESSEMEDDELELSE: Ambitiøse politiske planer for el- & brintbiler i København og Danmark
25.07.08
FAKTUM: Brændselscelle hybridkøretøjer til Københavns Kommune og LINK2009 reducerer CO2 udledningen med 99%
10.07.08
5 mio. kr. i national støtte til brændselscelle hybridkøretøjer og brint tankstationer ved klimatopmødet i 2009
27.02.08
Offentliggørelse af national strategi for en dansk udvikling af brint og brændselsceller til transport i perioden 2008-2025
11.05.07
Pressemeddelelse: Banebrydende Skandinavisk og Canadisk samarbejde om kommercialisering af hydrogen til transport
20.01.07
Regeringen afgiftsfritager hydrogenbiler og øger midler til demonstration
13.12.06
Pressemeddelelse: Regeringen udtaler sig positivt om hydrogen til transport
24.11.06
Pressemeddelelse: Hydrogen til transport i Danmark rykker nærmere
11.09.06
Pressemeddelelse: Norsk Transportminister bakker op om Skandinavisk Hydrogen Transport samarbejde
15.06.06
Hydrogen Link medstifter af Scandinavian Hydrogen Highway Partnership
21.12.05
Hydrogen Link projektet præsenteret i EU's Interreg III B nyhedsbrev
27.10.05
Forprojekt for H2 HUB i Holstebro opstartet
24.10.05
Forprojekt for H2 HUB i Ringkøbing opstartet
13.09.05
Pressemeddelelse: Brint tankstationer i Danmark rykker nærmere
27.06.05
Pressemeddelelse: Kør på brint i Norden i fremtiden
19.05.05
Hydrogen Link projekt igangsat
Pressemeddelelse: Banebrydende Skandinavisk og Canadisk samarbejde om kommercialisering af hydrogen til transport
11.05.07

Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP) har underskrevet en hensigtserklæring med British Columbia Hydrogen Highway (BCHH) i Canada om samarbejde omkring kommercialisering af hydrogen og brændselscelle teknologi til transport. Erklæringen blev underskrevet ved en international hydrogen konference i Vancouver i sidste uge hvor den danske Transport og Energiminister Flemming Hansen og den Canadiske miljøminister John Baird begge deltog med en tale. Hydrogen Link netværket var den danske medunderskriver af erklæringen. Hydrogen Link er Danmarks medlem i SHHP samarbejdet og er samtidig hovedaktiviteten indenfor transport under Energistyrelsens Nationale Hydrogen og Brændselscelle Partnerskab.

Anvendelsen af hydrogen som brændstof i lydløse brændselsceller ombord på køretøjer er efterhånden ved at være velkendt for de fleste danskere som en fuldendt vision for omstilling til forureningsfri og bæredygtig transport. Den smukke vision fordrer imidlertid en udfordring om at sikre en koordineret etablering af hydrogen tankstationer og udrulning af hydrogen drevne køretøjer i stor skala.

Det er netop denne udfordring som de to Skandinaviske og Canadiske netværk, Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP) og British Columbia Hydrogen Highway (BCHH) har arbejdet med i de seneste par år. Begge netværk arbejder ud fra en såkaldt Highway tilgang dvs. at hydrogen tankstationer etableres langs strategisk vigtige vejruter i koordinering med udrulning af hydrogen køretøjsflåder i byerne langs ruterne. Alle aktiviteter forankres i koordinerede forsknings, udviklings og demonstrationsprojekter med deltagelse af både lokale, regionale, nationale og internationale aktører fra både myndigheder, vidensinstitutioner, interesseorganisationer, virksomheder og ikke mindst slutbrugere af køretøjerne.

Hensigtserklæringen mellem de to netværk blev underskrevet i sidste uge ved en stor international konference i Vancouver i Canada. På konferencen deltog en stor dansk delegation på mere end 35 personer med en fælles udstillingspavillon. I spidsen for fremstødet var den danske Transport og Energiminister Flemming Hansen bl.a. med en tale på konferencen sammen med den Canadiske miljøminister John Baird.

Hensigtserklæringen mellem de to netværk understøtter intentioner fra Dansk og Canadisk myndighedsside om at fremme samarbejder mellem universiteter og virksomheder fra begge lande med støtte fra nationale forsknings og demonstrations programmer i begge lande. Allerede nu kører et 18 mio. kr. Dansk Canadisk demonstrationsprojekt kaldet CanDan støttet af Energistyrelsen med partnere såsom Danfoss, Dantherm, H2 Logic og Aalborg Universitet fra Danmark samt Ballard og University of Victoria fra Canada. CanDan Projektet planlægges videreført i storskala demonstration i 2009 med støtte fra myndigheder i begge lande.

Hensigtserklæringen mellem de to netværk SHHP og BCHH har til formål, at netværkene sammen kan adressere forsknings, udviklings og kommercialiserings udfordringerne ved anvendelsen af hydrogen til transport. Dette skal ske ved at udveksle erfaringer, fremme projektsamarbejder mellem aktører fra netværkene samt at arbejde for at sikre ensartede standarder så at køretøjer og teknologier kan anvendes og udveksles mellem begge netværk. Dette tværatlantisk samarbejde er banebrydende i international sammenhæng og kan for alvor sætte gang i kommercialiseringen. Det som er unikt i samarbejdet er dels, at udviklingskompetencer fra aktører i netværkene puljes sammen og dermed kan løfte større udfordringer samt, at der skabes tidlige markeder i begge netværk som tilsammen repræsenterer den nødvendige volumen som er nødvendig for at muliggøre kommercialisering.

Et eksempel på at det Skandinavisk Canadiske samarbejde allerede virker er det verdenskendte projektsamarbejde mellem Canadiske Ballard, Danske H2 Logic og Norske Think Technology. Ballard leverer en brændselscelle stak komponent til H2 Logic der bygger et samlet brændselscelle system som integreres i brint-batteri elektriske hybrid by biler fra Think Technology. Dette projektsamarbejde vil bringe op til 10 brintbiler i drift i Norge og Danmark i 2008. Projektet er den største enkeltordre af brændselsceller udenfor den etablerede bilindustri i verden.

Hydrogen Link er det danske medlem af SHHP samarbejdet og arbejder for at fremme anvendelsen af hydrogen til transport i Danmark. Hydrogen Link er hovedaktiviteten under Energistyrelsens Nationale Hydrogen og Brændselscelle Partnerskab. P.t. er der projekter i gang for mere end 20 mio. med projekter for yderligere 10 mio. kr. under opstart bl.a. med støtte fra Energistyrelsen, Videnskabsministeriet og Nordisk Energiforskning foruden et væld af lokale og regionale aktører samt virksomheder og slutbrugere. De første hydrogen tankstationer i Hydrogen Link netværket i Danmark forventes at åbne i begyndelsen af 2008 med støtte fra Energistyrelsen.

Download Pressemeddelelsen:
Dansk Pressemeddelelse som PDF
Dansk Pressemeddelelse som Word

Engelsk pressemeddelelse som PDF

Om Hydrogen Link:
Hydrogen Link er et nationalt netværk for forskning, udvikling og demonstration af hydrogen og brændselscelle teknologi til transport, med det formål at fremme en dansk infrastruktur af hydrogen tankstationer og en udbredt anvendelse af brændselscelle køretøjer, begyndende med niche transport og på længere sigt vej transport. Hydrogen Link er en del af det skandinaviske samarbejde om etablering af hydrogen infrastruktur, Scandinavian Hydrogen Highway Partnership.
www.hydrogenlink.net | www.scandinavianhydrogen.org

© Copyright 2005-2014, Hydrogen Link Denmark Association