Hydrogen Link nyheder     Nyheder ind- & udland     Nyhedsmail
  Hydrogen Link nyheder
30.09.2013
Tyskland investerer 2,6 mia. kr. i brint tankstationer - et vigtigt rygstød for den danske brint industri
03.06.2013
Åbning af ny brint tankstation og overdragelse 15 brintbiler i København
30.05.2013
Ny rapport om status og erfaringer med brintbiler og tankstationer
24.01.2013
PRESSEMEDDELELSE: 10 millioner til brint infrastruktur - et vigtigt skridt
09.10.2012
PRESSEMEDDELELSE: Toyota, Nissan, Honda & Hyundai indgår aftale om introduktion af brintbiler i de Nordiske lande
13.08.2012
PRESSEMEDDELELSE: Brintdrevne elbiler i Skandinavien trodsede vinteren
15.05.2012
PRESSEMEDDELELSE: Danske brintbiler når jorden rundt på ét år
22.03.2012
PRESSEMEDDELELSE: Energiaftalen - et gennembrud for brintbiler!
13.01.2012
PRESSEMEDDELELSE: Bilproducenter til danske politikere: "Elbiler på brint kan skabe arbejdspladser i Danmark"
08.12.2011
PRESSEMEDDELELSE: Brint vil koste hver dansker en flaske rødvin om året
20.06.2011
PRESSEMEDDELELSE: Første 700bar brint tankstation åbnet i Holstebro
13.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Første Europæiske fremvisning af Hyundai brintbil lanceret i København
12.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Hyundai/Kia & Danmark underskriver aftale om brintbiler og tankstationer
11.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Brintbil krydser Danmark som første elbil nogensinde
03.02.2011
PRESSEMEDDELELSE: Hyundai/Kia & Nordiske organisationer underskriver hensigtserklæring om udrulning af brintbiler
24.11.10
PRESSEMEDDELELSE: Ny rapport sætter pris på batteri- & brintbiler
06.07.10
PRESSEMEDDELELSE: H2 Logic A/S og bil producenter investerer 145 mio. kr. i afprøvning af brintbiler & tankstationer
01.06.10
Hydrogen Link Workshop 8 - præsentationer online
30.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Brintbiler krydsede Øresundsbroen forud for Klimatopmødet
26.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Yderligere brintbiler og tankstation til Holstebro årskiftet 2010/2011
12.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Første brint tankstation åbnet i København samt 8 brint køretøjer
24.03.09
PRESSEMEDDELELSE: Ambitiøse politiske planer for el- & brintbiler i København og Danmark
25.07.08
FAKTUM: Brændselscelle hybridkøretøjer til Københavns Kommune og LINK2009 reducerer CO2 udledningen med 99%
10.07.08
5 mio. kr. i national støtte til brændselscelle hybridkøretøjer og brint tankstationer ved klimatopmødet i 2009
27.02.08
Offentliggørelse af national strategi for en dansk udvikling af brint og brændselsceller til transport i perioden 2008-2025
11.05.07
Pressemeddelelse: Banebrydende Skandinavisk og Canadisk samarbejde om kommercialisering af hydrogen til transport
20.01.07
Regeringen afgiftsfritager hydrogenbiler og øger midler til demonstration
13.12.06
Pressemeddelelse: Regeringen udtaler sig positivt om hydrogen til transport
24.11.06
Pressemeddelelse: Hydrogen til transport i Danmark rykker nærmere
11.09.06
Pressemeddelelse: Norsk Transportminister bakker op om Skandinavisk Hydrogen Transport samarbejde
15.06.06
Hydrogen Link medstifter af Scandinavian Hydrogen Highway Partnership
21.12.05
Hydrogen Link projektet præsenteret i EU's Interreg III B nyhedsbrev
27.10.05
Forprojekt for H2 HUB i Holstebro opstartet
24.10.05
Forprojekt for H2 HUB i Ringkøbing opstartet
13.09.05
Pressemeddelelse: Brint tankstationer i Danmark rykker nærmere
27.06.05
Pressemeddelelse: Kør på brint i Norden i fremtiden
19.05.05
Hydrogen Link projekt igangsat
5 mio. kr. i national støtte til brændselscelle hybridkøretøjer og brint tankstationer ved klimatopmødet i 2009
10.07.2008

National støtte fra EUPD programmet på 5 mio. kr. til LINK2009 projektet, der skal sikre udvikling og demonstration af op til 50 stk. brændselscelle hybridbiler og etablering af brinttankstationer i København, Århus, Herning, Holstebro og Ringkøbing inden FN Klimatopmødet i 2009. Det Offentlige Private Samarbejdsprojekt til mere end 70 mio. kr. og mere end 20 deltagere vil betyde at Danmark suverænt opnår det højeste antal brændselscelle hybridbiler pr. indbygger i verden. Der blev oprindeligt ansøgt om 30 mio. kr., men med 5 mio. kr. kan projektets udviklingsdel igangsættes. Foreningen Hydrogen Link Danmark vil nu gå i dialog med folketingspolitikere om at sikre de resterende 25 mio. kr. inden årets udgang gennem en national bevilling.

I takt med de stigende priser på fossile brændstoffer er der for alvor kommet fokus på behovet for udvikling af nye bæredygtige teknologier og brændstoffer der kan reducere afhængigheden af benzin og diesel og ikke mindst forureningen herfra.

Siden 1990 er CO2 udledningen fra transportsektoren i Danmark steget med mere end 40% mens andelen af de fossile brændstoffer fortsat er næsten 100%. Behovet for alternativer er ikke blevet mindre efter at Energistyrelsen i sidste uge offentliggjorde en rapport der konkluderer at energiforbruget og dermed mængden af CO2 udledning fra transportsektoren forventes at fortsætte sin stigning frem mod 2025.

Brint drevne brændselsceller i kombination med batterier kan muliggøre forureningsfri og støjsvag elektrisk fremdrift af køretøjer med en energieffektivitet der er mere end dobbelt så høj som benzin og diesel bilers. Brint brændstof til køretøjerne kan produceres ved at spalte vand ved hjælp af elektricitet fra vedvarende energikilder.

LINK2009 projektet har til formål at udvikle og demonstrere op til 50 stk. brændselscelle hybridkøretøjer og etablere brinttankstationer i København, Århus, Herning Holstebro og Ringkøbing inden FN Klimatopmødet i 2009, hvilket vil betyde at Danmark suverænt opnår det højeste antal brændselscelle hybridkøretøjer pr. indbygger i verden. Projektet ledes af Foreningen Hydrogen Link Danmark og er organiseret som et Offentlig Privat Samarbejde med deltagelse af mere end 20 offentlige og private aktører.

LINK2009 projektplanerne blev præsenteret for første gang allerede i oktober 2007 under valgkampen. I starten af 2008 indgik projektet i de nationale energiforhandlinger med henblik på at opnå en bevilling på finansloven 2008, hvilket desværre ikke lykkedes. Under opfordring fra politikere og ministre ansøgte LINK2009 projektet derfor om støtte fra EUDP programmet.

LINK2009 har et budget på mere end 70 mio. kr. hvoraf 40 mio. kr. tilvejebringes af private aktører og slutbrugere, mens 30 mio. kr. skal sikres via offentlig støtte.

Med de 5 mio. kr. i støtte fra EUDP programmet igangsættes fase 1 af projektet som indeholder selve udviklingen af brændselscelle hybridkøretøjerne og brinttankstationerne. Fase 2 af projektet indeholder demonstration af køretøjerne og etablering af tankstationerne inden FN klimatopmødet i slutningen af 2009.

Støtten fra EUDP er en blåstempling af LINK2009 projektets relevans for danske energi og miljøpolitiske målsætninger og ikke mindst det store erhvervspotentiale indenfor brint og brændselscelle teknologi.

Hydrogen Link vil derfor nu gå i dialog med folketingspolitikere om at sikre tilvejebringelsen af de resterende 25 mio. kr. i offentlig støtte til projektets fase 2 gennem en national bevilling. Midlerne skal være tilvejebragt inden årets udgang for at projektets demonstration kan påbegyndes inden klimatopmødet.

Download Pressemeddelelsen:
Pressemeddelelse som WORD
Pressemeddelelse som PDFForeningen Hydrogen Link Danmark
Hydrogen Link er en forening der arbejder for at fremme anvendelsen af brint og brændselsceller i kombination med batterier til transport. Hydrogen Link initierer og agerer som nationalt netværk for forsknings, udviklings, og demonstrations projekter indenfor området og arbejder for at koordinere etablering af brint tankstationer og udbredelse af brændselscelle hybrid biler i Danmark. Hydrogen Link er en del af, Scandinavian Hydrogen Highway Partnership, der arbejder for at etablere brint tankstationer i og ubrede brint biler de skandinaviske lande, www.scandinavianhydrogen.org© Copyright 2005-2014, Hydrogen Link Denmark Association