Hydrogen Link nyheder     Nyheder ind- & udland     Nyhedsmail
  Hydrogen Link nyheder
30.09.2013
Tyskland investerer 2,6 mia. kr. i brint tankstationer - et vigtigt rygstød for den danske brint industri
03.06.2013
Åbning af ny brint tankstation og overdragelse 15 brintbiler i København
30.05.2013
Ny rapport om status og erfaringer med brintbiler og tankstationer
24.01.2013
PRESSEMEDDELELSE: 10 millioner til brint infrastruktur - et vigtigt skridt
09.10.2012
PRESSEMEDDELELSE: Toyota, Nissan, Honda & Hyundai indgår aftale om introduktion af brintbiler i de Nordiske lande
13.08.2012
PRESSEMEDDELELSE: Brintdrevne elbiler i Skandinavien trodsede vinteren
15.05.2012
PRESSEMEDDELELSE: Danske brintbiler når jorden rundt på ét år
22.03.2012
PRESSEMEDDELELSE: Energiaftalen - et gennembrud for brintbiler!
13.01.2012
PRESSEMEDDELELSE: Bilproducenter til danske politikere: "Elbiler på brint kan skabe arbejdspladser i Danmark"
08.12.2011
PRESSEMEDDELELSE: Brint vil koste hver dansker en flaske rødvin om året
20.06.2011
PRESSEMEDDELELSE: Første 700bar brint tankstation åbnet i Holstebro
13.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Første Europæiske fremvisning af Hyundai brintbil lanceret i København
12.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Hyundai/Kia & Danmark underskriver aftale om brintbiler og tankstationer
11.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Brintbil krydser Danmark som første elbil nogensinde
03.02.2011
PRESSEMEDDELELSE: Hyundai/Kia & Nordiske organisationer underskriver hensigtserklæring om udrulning af brintbiler
24.11.10
PRESSEMEDDELELSE: Ny rapport sætter pris på batteri- & brintbiler
06.07.10
PRESSEMEDDELELSE: H2 Logic A/S og bil producenter investerer 145 mio. kr. i afprøvning af brintbiler & tankstationer
01.06.10
Hydrogen Link Workshop 8 - præsentationer online
30.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Brintbiler krydsede Øresundsbroen forud for Klimatopmødet
26.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Yderligere brintbiler og tankstation til Holstebro årskiftet 2010/2011
12.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Første brint tankstation åbnet i København samt 8 brint køretøjer
24.03.09
PRESSEMEDDELELSE: Ambitiøse politiske planer for el- & brintbiler i København og Danmark
25.07.08
FAKTUM: Brændselscelle hybridkøretøjer til Københavns Kommune og LINK2009 reducerer CO2 udledningen med 99%
10.07.08
5 mio. kr. i national støtte til brændselscelle hybridkøretøjer og brint tankstationer ved klimatopmødet i 2009
27.02.08
Offentliggørelse af national strategi for en dansk udvikling af brint og brændselsceller til transport i perioden 2008-2025
11.05.07
Pressemeddelelse: Banebrydende Skandinavisk og Canadisk samarbejde om kommercialisering af hydrogen til transport
20.01.07
Regeringen afgiftsfritager hydrogenbiler og øger midler til demonstration
13.12.06
Pressemeddelelse: Regeringen udtaler sig positivt om hydrogen til transport
24.11.06
Pressemeddelelse: Hydrogen til transport i Danmark rykker nærmere
11.09.06
Pressemeddelelse: Norsk Transportminister bakker op om Skandinavisk Hydrogen Transport samarbejde
15.06.06
Hydrogen Link medstifter af Scandinavian Hydrogen Highway Partnership
21.12.05
Hydrogen Link projektet præsenteret i EU's Interreg III B nyhedsbrev
27.10.05
Forprojekt for H2 HUB i Holstebro opstartet
24.10.05
Forprojekt for H2 HUB i Ringkøbing opstartet
13.09.05
Pressemeddelelse: Brint tankstationer i Danmark rykker nærmere
27.06.05
Pressemeddelelse: Kør på brint i Norden i fremtiden
19.05.05
Hydrogen Link projekt igangsat
Pressemeddelelse: Regeringen udtaler sig positivt om hydrogen til transport
13.12.06

"Regeringen finder, at der på længere sigt er lovende perspektiver for anvendelse af brint til mange forskellige formål, herunder kraftvarmeproduktion og transport".
Sådan udtaler Transport & Energi minister Flemming Hansen i et svar til Energipolitisk Udvalg, som havde bedt ministeren kommentere en henvendelse fra Hydrogen Link netværket i Danmark.

Som forberedelse til et foretræde for Energipolitisk Udvalg fremsendte Hydrogen Link netværket tilbage i november et materiale med anbefalinger til politiske handlingstiltag for at fremme anvendelsen af hydrogen til transport. H2 Logic foretog på vegne af Hydrogen Link netværket foretrædet d. 23 november og som opfølgning bad det Energipolitiske Udvalg transport og energi ministeren om at kommentere materialet.

Nogle af de konkrete anbefalinger i materialet er, at hydrogen køretøjer ligestilles med elbiler og afgiftsfritages frem 2015 og at der oprettes en "udrulningspulje" der kan give køretøjsbrugere tilskud til indkøb af de første 10.000 køretøjer inden år 2015.

Svaret fra ministeren er netop offentliggjort, og her udtaler regeringen sig i positive vendinger om hydrogen til transport, og Hydrogen Link netværket roses ligeledes for sit arbejde.

Ministeren udtaler:
"Det er en meget positiv indsats Hydrogen Link Danmark gør for at udvikle og fremme anvendelsen af brint på transportområdet. Regeringen finder, at der på længere sigt er lovende perspektiver for anvendelse af brint til mange forskellige formål, herunder kraftvarmeproduktion og transport"

Ministeren udtrykker også stor forståelse for Hydrogen Links ønske om en lempelig afgiftshåndtering, men lovgivningen som den er i dag tager ikke højde for køretøjer der anvender hydrogen som brændstof. Ministeren er derfor positiv overfor nærmere at undersøge om hydrogen biler kan begrundes en afgiftsfritagelse som det eksempelvis er sket med elbiler.

Ministeren udtaler:
"…jeg har stor forståelse for ønsket om afgiftsfritagelse….Der er ikke taget højde for personbiler med en anden teknologi. I det øjeblik, der kommer en hydrogenbil, skal der tages stilling til, hvordan den afgiftsmæssigt skal indpasses. Jeg er i den forbindelse positiv overfor nærmere at undersøge, om der kan gælde en lignende sammenhæng (som med elbiler), der kan begrunde tilsvarende afgiftsfritagelser for hydrogendrevne køretøjer"

Hydrogen Link Danmark er meget glad for ministerens anerkendelse af netværket og ser frem til at indgå i en dialog med ministeren og politikerne omkring sikring af rammebetingelser der kan fremme anvendelsen af hydrogen til transport.

Yderligere oplysninger:

Flemming Wennike
Ringkøbing Amt
faofw@ringamt.dk
+45 29617764

Mikael Sloth
H2 Logic ApS
ms@h2logic.com
+45 9627 5602
+45 2991 3179

Download Transport & Energi Ministerens svar til Energipolitisk Udvalg:
Minister besvarelse som PDF

Download Hydrogen Link materialet fremsendt til Energipolitisk Udvalg:
Hydrogen Link materiale som PDF

Download Pressemeddelelsen:
Pressemeddelelse som PDF
Pressemeddelelse som Word

Om Hydrogen Link:
Hydrogen Link er et nationalt netværk for forskning, udvikling og demonstration af hydrogen og brændselscelle teknologi til transport, med det formål at fremme en dansk infrastruktur af hydrogen tankstationer og en udbredt anvendelse af brændselscelle køretøjer, begyndende med niche transport og på længere sigt vej transport. Hydrogen Link er en del af det skandinaviske samarbejde om etablering af hydrogen infrastruktur, Scandinavian Hydrogen Highway Partnership.
www.hydrogenlink.net | www.scandinavianhydrogen.org

Seneste nyt i Hydrogen Link netværket
I løbet af de sidste 6 måneder af 2006 har Hydrogen Link netværket rejst over 30 mio. kr. til forskellige forsknings, udviklings og demonstrations projekter indenfor hydrogen og brændselscelle teknologi. Se tidligere pressemeddelelse herom:
http://www.hydrogenlink.net/dk/hydrogenlink/news-241106-hydrogen-on-the-move.asp

Hydrogen Link netværkets har også fornyelig bidraget til at fremme den første industrielle succes i netværket, ved at en dansk virksomhed skal levere brændselsceller til en norsk elbilsproducent. Se tidligere pressemeddelelse herom:
http://www.h2logic.dk/dk/shownews.asp?lang=dk&id=86

Hydrogen Link er finansieret af:
Forsknings & Innovations Styrelsen: www.fist.dk
Forskerkontakten: www.forskerkontakten.dk
Nordisk Transportpolitisk Netværk: www.ntn.dk
H2 Logic ApS: www.h2logic.com


© Copyright 2005-2014, Hydrogen Link Denmark Association