Hydrogen Link nyheder     Nyheder ind- & udland     Nyhedsmail
  Hydrogen Link nyheder
30.09.2013
Tyskland investerer 2,6 mia. kr. i brint tankstationer - et vigtigt rygstød for den danske brint industri
03.06.2013
Åbning af ny brint tankstation og overdragelse 15 brintbiler i København
30.05.2013
Ny rapport om status og erfaringer med brintbiler og tankstationer
24.01.2013
PRESSEMEDDELELSE: 10 millioner til brint infrastruktur - et vigtigt skridt
09.10.2012
PRESSEMEDDELELSE: Toyota, Nissan, Honda & Hyundai indgår aftale om introduktion af brintbiler i de Nordiske lande
13.08.2012
PRESSEMEDDELELSE: Brintdrevne elbiler i Skandinavien trodsede vinteren
15.05.2012
PRESSEMEDDELELSE: Danske brintbiler når jorden rundt på ét år
22.03.2012
PRESSEMEDDELELSE: Energiaftalen - et gennembrud for brintbiler!
13.01.2012
PRESSEMEDDELELSE: Bilproducenter til danske politikere: "Elbiler på brint kan skabe arbejdspladser i Danmark"
08.12.2011
PRESSEMEDDELELSE: Brint vil koste hver dansker en flaske rødvin om året
20.06.2011
PRESSEMEDDELELSE: Første 700bar brint tankstation åbnet i Holstebro
13.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Første Europæiske fremvisning af Hyundai brintbil lanceret i København
12.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Hyundai/Kia & Danmark underskriver aftale om brintbiler og tankstationer
11.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Brintbil krydser Danmark som første elbil nogensinde
03.02.2011
PRESSEMEDDELELSE: Hyundai/Kia & Nordiske organisationer underskriver hensigtserklæring om udrulning af brintbiler
24.11.10
PRESSEMEDDELELSE: Ny rapport sætter pris på batteri- & brintbiler
06.07.10
PRESSEMEDDELELSE: H2 Logic A/S og bil producenter investerer 145 mio. kr. i afprøvning af brintbiler & tankstationer
01.06.10
Hydrogen Link Workshop 8 - præsentationer online
30.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Brintbiler krydsede Øresundsbroen forud for Klimatopmødet
26.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Yderligere brintbiler og tankstation til Holstebro årskiftet 2010/2011
12.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Første brint tankstation åbnet i København samt 8 brint køretøjer
24.03.09
PRESSEMEDDELELSE: Ambitiøse politiske planer for el- & brintbiler i København og Danmark
25.07.08
FAKTUM: Brændselscelle hybridkøretøjer til Københavns Kommune og LINK2009 reducerer CO2 udledningen med 99%
10.07.08
5 mio. kr. i national støtte til brændselscelle hybridkøretøjer og brint tankstationer ved klimatopmødet i 2009
27.02.08
Offentliggørelse af national strategi for en dansk udvikling af brint og brændselsceller til transport i perioden 2008-2025
11.05.07
Pressemeddelelse: Banebrydende Skandinavisk og Canadisk samarbejde om kommercialisering af hydrogen til transport
20.01.07
Regeringen afgiftsfritager hydrogenbiler og øger midler til demonstration
13.12.06
Pressemeddelelse: Regeringen udtaler sig positivt om hydrogen til transport
24.11.06
Pressemeddelelse: Hydrogen til transport i Danmark rykker nærmere
11.09.06
Pressemeddelelse: Norsk Transportminister bakker op om Skandinavisk Hydrogen Transport samarbejde
15.06.06
Hydrogen Link medstifter af Scandinavian Hydrogen Highway Partnership
21.12.05
Hydrogen Link projektet præsenteret i EU's Interreg III B nyhedsbrev
27.10.05
Forprojekt for H2 HUB i Holstebro opstartet
24.10.05
Forprojekt for H2 HUB i Ringkøbing opstartet
13.09.05
Pressemeddelelse: Brint tankstationer i Danmark rykker nærmere
27.06.05
Pressemeddelelse: Kør på brint i Norden i fremtiden
19.05.05
Hydrogen Link projekt igangsat
Pressemeddelelse: Hydrogen til transport i Danmark rykker nærmere
24.11.06

"30 mio. kr. og positive resultater over en bred front", det var udmeldingen fra de forskellige aktører indenfor udviklingen af hydrogen til transport, da de mødtes ved den halvårlige workshop i det nationale netværk Hydrogen Link. Den første hydrogen tankstation i Danmark forventes således at åbne inden årsskiftet 2007/2008.

Behovet for udvikling af nye teknologier der kan bringe vedvarende energi i anvendelse i transportsektoren har været et af efterårets store fokusområder i energidebatten i Danmark. Biobrændstoffer er allerede godt på vej, men det kan ikke fuldt ud erstatte de fossile brændstoffer. Et mere langsigtet supplement er nødvendig i form af hydrogen produceret ud fra spaltning af vand ved hjælp af strøm fra vedvarende energikilder. Den producerede hydrogen kan lagres ombord på køretøjer hvor det så i en såkaldt brændselscelle omdannes til strøm ved en lydløs og meget effektiv proces og med vand som eneste udstødningsprodukt.

Selvom hydrogen til transport først efter 2025 kan forventes for alvor at udgøre en større del af transportsektorens brændstof, er udviklingen allerede i gang i dag. I Danmark koordineres alle aktiviteter indenfor hydrogen til transport i det nationale netværk Hydrogen Link. Netværket består af nogle såkaldte H2 HUB's placeret i forskellige byer i Danmark. En H2 HUB er et fysisk omdrejningspunkt for forsknings, udviklings og demonstrations projekter der resulterer i etableringen af tankstationer og at hydrogen køretøjer bringes i anvendelse.

Hydrogen Link netværket har netop afholdt sin halvårlige workshop i Hobro d. 22. november hvor de forskellige aktører præsenterede de seneste resultater. Siden sidste workshop i maj er der nu rejst over 30 mio. kr. til forskellige projekter i en række H2 HUB byer. I Hobro har man lanceret en 20 mio. kr. satsning på hydrogen industri udvikling, hvor der bl.a. i løbet af 2007 skal etableres et hydrogen produktionsanlæg og tankstation hvor en elbil og interne transportkøretøjer skal konverteres til hydrogen drift. I Holstebro, Ringkøbing & Hvide Sande er man gået sammen om et 13 mio. kr. stort pilotafprøvningsprojekt hvor syv brændselscelle køretøjer bringes i anvendelse i de tre byer, hvor der også etableres seks optankningsstationer. I Sydthy har Nordisk Folkecenter rejst midler til opgradering af deres eksisterende hydrogen tankanlæg, så at det kan åbne som en tankstation der kan afsætte hydrogen til demonstrationskøretøjer. I andre byer, bl.a. Aalborg, Aarhus, Herning, Roskilde og København, arbejdes der på at få igangsat lignende projekter.

Formålet med de mange projekter er, at bringe hydrogen teknologien tættere mod en kommerciel introduktion. De danske projekter alene er dog ikke nok, hvorfor der arbejdes på at kvalificere Danmark til at få del i de 6,7 mia. euro som der planlægges anvendt til udvikling af hydrogen teknologien i EU frem mod 2015. Netop derfor er Hydrogen Link netværket en del af Scandinavian Hydrogen Highway Partnership der arbejder for at kvalificere Norge, Danmark og Sverige til at blive placeringssted for et af kun 2-3 de store Fyrtårns demonstrationsprojekter indenfor hydrogen til transport, som EU planlægger at gennemføre. Afgørende for kvalifikationen til fyrtårnsprojektet er, at Danmark, Norge og Sverige kan fremvise et aktivt netværk med mange deltagende aktører samt igangværende fysiske udviklingsaktiviteter. Til at varetage netværksarbejdet i Danmark samt EU ansøgningsprocessen har Hydrogen Link netop modtaget 0,5 mio. kr. fra Forskerkontakten og 1,0 mio. kr. fra Forsknings & Innovationsstyrelsen, hertil kommer yderligere 1 mio. kr. fra virksomheder og organisationer. Arbejdet er allerede igangsat ved, at der netop nu arbejdes på nedsættelsen af en række arbejdsgrupper i Hydrogen Link, som indenfor forskellige teknologiområder skal opstille konkrete udviklingsplaner samt ansøge om midler fra EU til forskellige forsknings og udviklingsprojekter.

På det politiske plan har Hydrogen Link netop haft foretræde for Energipolitisk Udvalg på Christiansborg, hvor der blev givet en række anbefalinger til markedsrammebetingelser der kan fremme hydrogen til transport. Helt konkret anbefales det, at hydrogen køretøjer ligestilles med elbiler og afgiftsfritages frem 2015 og at der oprettes en "udrulningspulje" der kan give køretøjsbrugere tilskud til indkøb af de første 10.000 køretøjer inden år 2015.

Præsentationer fra Hydrogen Link workshoppen i Hobro kan findes på følgende adresse:
www.hydrogenlink.net/dk/hydrogenlink/download-workshop5.asp

Yderligere oplysninger:

Flemming Wennike
Ringkøbing Amt
faofw@ringamt.dk
+45 29617764

Mikael Sloth
H2 Logic ApS
ms@h2logic.com
+45 9627 5602
+45 2991 3179

Download Pressemeddelelsen:
Pressemeddelelse som PDF
Pressemeddelelse som Word

Om Hydrogen Link:
Hydrogen Link er et nationalt netværk for forskning, udvikling og demonstration af hydrogen og brændselscelle teknologi til transport, med det formål at fremme en dansk infrastruktur af hydrogen tankstationer og en udbredt anvendelse af brændselscelle køretøjer, begyndende med niche transport og på længere sigt vej transport. Hydrogen Link er en del af det skandinaviske samarbejde om etablering af hydrogen infrastruktur, Scandinavian Hydrogen Highway Partnership.
www.hydrogenlink.net | www.scandinavianhydrogen.org

Hydrogen Link er finansieret af:
Forsknings & Innovations Styrelsen: www.fist.dk
Forskerkontakten: www.forskerkontakten.dk
Nordisk Transportpolitisk Netværk: www.ntn.dk
H2 Logic ApS: www.h2logic.com


© Copyright 2005-2014, Hydrogen Link Denmark Association