Hydrogen Link nyheder     Nyheder ind- & udland     Nyhedsmail
  Hydrogen Link nyheder
30.09.2013
Tyskland investerer 2,6 mia. kr. i brint tankstationer - et vigtigt rygstød for den danske brint industri
03.06.2013
Åbning af ny brint tankstation og overdragelse 15 brintbiler i København
30.05.2013
Ny rapport om status og erfaringer med brintbiler og tankstationer
24.01.2013
PRESSEMEDDELELSE: 10 millioner til brint infrastruktur - et vigtigt skridt
09.10.2012
PRESSEMEDDELELSE: Toyota, Nissan, Honda & Hyundai indgår aftale om introduktion af brintbiler i de Nordiske lande
13.08.2012
PRESSEMEDDELELSE: Brintdrevne elbiler i Skandinavien trodsede vinteren
15.05.2012
PRESSEMEDDELELSE: Danske brintbiler når jorden rundt på ét år
22.03.2012
PRESSEMEDDELELSE: Energiaftalen - et gennembrud for brintbiler!
13.01.2012
PRESSEMEDDELELSE: Bilproducenter til danske politikere: "Elbiler på brint kan skabe arbejdspladser i Danmark"
08.12.2011
PRESSEMEDDELELSE: Brint vil koste hver dansker en flaske rødvin om året
20.06.2011
PRESSEMEDDELELSE: Første 700bar brint tankstation åbnet i Holstebro
13.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Første Europæiske fremvisning af Hyundai brintbil lanceret i København
12.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Hyundai/Kia & Danmark underskriver aftale om brintbiler og tankstationer
11.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Brintbil krydser Danmark som første elbil nogensinde
03.02.2011
PRESSEMEDDELELSE: Hyundai/Kia & Nordiske organisationer underskriver hensigtserklæring om udrulning af brintbiler
24.11.10
PRESSEMEDDELELSE: Ny rapport sætter pris på batteri- & brintbiler
06.07.10
PRESSEMEDDELELSE: H2 Logic A/S og bil producenter investerer 145 mio. kr. i afprøvning af brintbiler & tankstationer
01.06.10
Hydrogen Link Workshop 8 - præsentationer online
30.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Brintbiler krydsede Øresundsbroen forud for Klimatopmødet
26.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Yderligere brintbiler og tankstation til Holstebro årskiftet 2010/2011
12.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Første brint tankstation åbnet i København samt 8 brint køretøjer
24.03.09
PRESSEMEDDELELSE: Ambitiøse politiske planer for el- & brintbiler i København og Danmark
25.07.08
FAKTUM: Brændselscelle hybridkøretøjer til Københavns Kommune og LINK2009 reducerer CO2 udledningen med 99%
10.07.08
5 mio. kr. i national støtte til brændselscelle hybridkøretøjer og brint tankstationer ved klimatopmødet i 2009
27.02.08
Offentliggørelse af national strategi for en dansk udvikling af brint og brændselsceller til transport i perioden 2008-2025
11.05.07
Pressemeddelelse: Banebrydende Skandinavisk og Canadisk samarbejde om kommercialisering af hydrogen til transport
20.01.07
Regeringen afgiftsfritager hydrogenbiler og øger midler til demonstration
13.12.06
Pressemeddelelse: Regeringen udtaler sig positivt om hydrogen til transport
24.11.06
Pressemeddelelse: Hydrogen til transport i Danmark rykker nærmere
11.09.06
Pressemeddelelse: Norsk Transportminister bakker op om Skandinavisk Hydrogen Transport samarbejde
15.06.06
Hydrogen Link medstifter af Scandinavian Hydrogen Highway Partnership
21.12.05
Hydrogen Link projektet præsenteret i EU's Interreg III B nyhedsbrev
27.10.05
Forprojekt for H2 HUB i Holstebro opstartet
24.10.05
Forprojekt for H2 HUB i Ringkøbing opstartet
13.09.05
Pressemeddelelse: Brint tankstationer i Danmark rykker nærmere
27.06.05
Pressemeddelelse: Kør på brint i Norden i fremtiden
19.05.05
Hydrogen Link projekt igangsat
FAKTUM: Brændselscelle hybridkøretøjer til Københavns Kommune og LINK2009 reducerer CO2 udledningen med 99%
OPDATERET KOMMENTAR | 25.07.2008

Efter nogle ugers intensiv debat og dialog om CO2 udledningen fra de kommende brændselscelle hybridbiler i Københavns Kommune er det nu et faktum at udledningen reduceres med op til 99% sammenlignet med tilsvarende dieselbiler, og således ikke resulterer i en stigning på 130% som tidligere udmeldt af Dansk Elbil Komite. Efter en positiv dialog og en ny fælles beregning af CO2 udledningen fra Dansk Elbil Komite, Hydrogen Link Danmark og H2 Logic A/S, med gennemregning og verificering af Aalborg Universitet, bekræftes det nu at CO2 udledningen reduceres med op til 99% for køretøjerne i LINK2009 projektet. I forlængelse af de fælles beregninger har Hydrogen Link Danmark og H2 Logic A/S inviteret Dansk Elbil Komite til en fælles dialog omkring fremtidig samarbejde for fremme af elektrisk transport i Danmark.

OPDATERET KOMMENTAR SOM PDFD. 15. juli offentliggjorde Dansk Elbil Komite beregninger som viste at CO2 udledningen fra "brintbilerne" som Københavns Kommune indkøber som en del af LINK2009 projektet resulterer i en CO2 udledning på 130% mere end tilsvarende dieselbiler.

D. 17. juli bragte ugebladet Ingeniøren en artikel online hvor beregningerne fra Dansk Elbil Komite blev viderebragt under overskriften "Københavns brintbiler udleder dobbelt så meget CO2 som dieselbiler".

Som modkommentar på artiklen i Ingeniøren offentliggjorde Hydrogen Link og H2 Logic A/S d. 18. juli en kommentar hvor der blev argumenteret for at køretøjerne i LINK2009 reelt reducerer CO2 udledningen med 99% i forhold til tilsvarende diesel biler. Forskellen i forhold til beregningen fra Dansk Elbil Komite skyldes tekniske forhold ved LINK2009 projektet som Dansk Elbil Komite ikke havde kendskab til, bl.a. at der anvendes grøn strøm i projektet, hvorfor CO2 udledningen er noget nær nul.

Efterfølgende indgik Hydrogen Link Danmark, H2 Logic A/S og Dansk Elbil Komite i en positiv dialog omkring opdaterede og fælles beregninger af CO2 udledningen for køretøjerne i LINK2009 projektet. Resultatet er nu at det bekræftes at CO2 udledningen reduceres med 99% sammenlignet med tilsvarende diesel biler.

Dette faktum understøttes af en opfølgende artikel fra Ugebladet Ingeniøren online d. 25. juli, hvor de nye og opdaterede beregningerne verificeres af Aalborg Universitet, se: http://ing.dk/artikel/89814

Hydrogen Link Danmark og H2 Logic A/S er tilfreds med, at der nu er skabt klarhed omkring CO2 udledningen fra LINK2009 projektet og at det bekræftes, fra uafhængige kilder, at der er tale om en reduktion på 99% i forhold til tilsvarende diesel biler. Ligeledes har Hydrogen Link Danmark og H2 Logic A/S inviteret Dansk Elbil Komite til en fælles dialog omkring samarbejde for fremme af elektrisk transport i Danmark.

Nedenfor er fremlagt de opdaterede beregninger af CO2 udledningen fra LINK2009 som Hydrogen Link, H2 Logic A/S og Dansk Elbil Komite er nået til enighed om, og som er verificeret af Aalborg Universitet.

Yderligere informationer
Mikael Sloth | Business Development Manager | H2 Logic A/S | ms@h2logic.com | 2991 3179
Per Koustrup | Early Market Developer | H2 Logic A/S | pk@h2logic.com | 2681 2719
Flemming Wennike | Foreningen Hydrogen Link Danmark | fw@hydrogenlink.net | 2961 7764


OPDATERET KOMMENTAR SOM PDFBaggrundsdokumentation for beregninger

Grafiske figurer for beregningsresultaterKlik for høj opløsningKlik for høj opløsning


Note: Da der anvendes Grøn Strøm indkøbt via certifikater i LINK2009 projektet er CO2 udledningen fra hybridkøretøjerne reelt noget nær nul. Der regnes dog med en CO2 udledningen på 5 g/kWh for den Grønne Strøm da energiforbrug til produktion og vedligehold af eksempelvis en vindmølle over hele dens levetid er indregnet i CO2 udledningen for den Grønne Strøm. For overskuelighedens skyld er en teoretisk CO2 udledning beregnet såfremt hybridkøretøjerne i LINk2009 projektet anvendte blandings elektricitet (det nuværende miks af fossil og vedvarende baseret elektricitet i elnettet) som er tilgængelig i det Øst Danske Elektricitets System i 2007. Som det ses af de grafiske figurer vil anvendelse af blandings elektricitet 2007 resultere i en stigning på 32% af CO2 udledningen sammenlignet med en tilsvarende dieselbil . Netop derfor anvendes Grøn Strøm i LINK2009 projektet så at CO2 udledningen i stedet reduceres med op til 99%.

Det store perspektiv for både batteri og brint/brændselscelle drevne elektriske køretøjer er på lang sigt at anvende elektricitet fra vedvarende energi til transport. Såfremt der til brintproduktion og i brændselscelle hybridkøretøjer anvendes blandings elektricitet i år 2025 med en vedvarende energi andel på 50% ved Regeringens foreslåede vindmølleudbygning ville CO2 udledningen kunne reduceres med op til 32%. Dette er sammenlignet med en tilsvarende diesel bil i 2025, forudsat at en stigning i diesel motorens effektivitet som opvejer det stigende energiforbrug og dermed CO2 udledning ved produktion af olie i fremtiden. Hertil kommer at den elektrisk baserede transport vil eliminere partikelforureningen i lokalmiljøet og reducere støjniveauet betydeligt sammenlignet med benzin og diesel biler.Tabel for beregningsresultaterKlik for høj opløsning


Note: I LINK2009 anvendes et brændselscelle hybrid fremdriftssystem ombord på køretøjerne hvor batterier og brint drevne brændselsceller kombineres. For bybilernes vedkommende bidrager batterierne med en rækkevidde på 150 km, mens brint og brændselscellen bidrager med yderligere 90 km i rækkevidde. Det betyder teoretisk at 62,5% af de kilometer der køres i brændselscelle hybridbilen i LINK2009 vil ske på batteriet ved en virkningsgrad på 85% (tank-to-wheel), mens de resterende 37,5% vil ske på brint/brændselscellen ved en systemvirkningsgrad på 40% (tank-to-wheel). I virkeligheden kan virkningsgraden dog forventes væsentligt højere da typisk 90% af den gennemsnitlige daglige kørsel i en personbil er under 150 km og således vil ske på batterier, mens de resterende 10% vil ske på brint/brændselscellen.

Når der regnes på energiforbruget for hybridkøretøjerne i LINk2009 sker dette på grundlag af at 62,5% af de daglige km. køres på batterier ved en effektivitet på 85%, mens de resterende 37,5% af de daglige km. køres på den brint drevne brændselscelle ved en virkningsgrad på 40%; dette endog selvom at op til 90% af de daglige km. i virkeligheden kan forventes kørt på batterier ved en højere virkningsgrad.

Foreningen Hydrogen Link Danmark
Hydrogen Link er en forening der arbejder for at fremme anvendelsen af brint og brændselsceller i kombination med batterier til transport. Hydrogen Link initierer og agerer som nationalt netværk for forsknings, udviklings, og demonstrations projekter indenfor området og arbejder for at koordinere etablering af brint tankstationer og udbredelse af brændselscelle hybrid biler i Danmark. Hydrogen Link er en del af, Scandinavian Hydrogen Highway Partnership, der arbejder for at etablere brint tankstationer i og ubrede brint biler de skandinaviske lande, www.scandinavianhydrogen.org© Copyright 2005-2014, Hydrogen Link Denmark Association