Hydrogen Link nyheder     Nyheder ind- & udland     Nyhedsmail
  Hydrogen Link nyheder
30.09.2013
Tyskland investerer 2,6 mia. kr. i brint tankstationer - et vigtigt rygstød for den danske brint industri
03.06.2013
Åbning af ny brint tankstation og overdragelse 15 brintbiler i København
30.05.2013
Ny rapport om status og erfaringer med brintbiler og tankstationer
24.01.2013
PRESSEMEDDELELSE: 10 millioner til brint infrastruktur - et vigtigt skridt
09.10.2012
PRESSEMEDDELELSE: Toyota, Nissan, Honda & Hyundai indgår aftale om introduktion af brintbiler i de Nordiske lande
13.08.2012
PRESSEMEDDELELSE: Brintdrevne elbiler i Skandinavien trodsede vinteren
15.05.2012
PRESSEMEDDELELSE: Danske brintbiler når jorden rundt på ét år
22.03.2012
PRESSEMEDDELELSE: Energiaftalen - et gennembrud for brintbiler!
13.01.2012
PRESSEMEDDELELSE: Bilproducenter til danske politikere: "Elbiler på brint kan skabe arbejdspladser i Danmark"
08.12.2011
PRESSEMEDDELELSE: Brint vil koste hver dansker en flaske rødvin om året
20.06.2011
PRESSEMEDDELELSE: Første 700bar brint tankstation åbnet i Holstebro
13.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Første Europæiske fremvisning af Hyundai brintbil lanceret i København
12.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Hyundai/Kia & Danmark underskriver aftale om brintbiler og tankstationer
11.05.2011
PRESSEMEDDELELSE: Brintbil krydser Danmark som første elbil nogensinde
03.02.2011
PRESSEMEDDELELSE: Hyundai/Kia & Nordiske organisationer underskriver hensigtserklæring om udrulning af brintbiler
24.11.10
PRESSEMEDDELELSE: Ny rapport sætter pris på batteri- & brintbiler
06.07.10
PRESSEMEDDELELSE: H2 Logic A/S og bil producenter investerer 145 mio. kr. i afprøvning af brintbiler & tankstationer
01.06.10
Hydrogen Link Workshop 8 - præsentationer online
30.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Brintbiler krydsede Øresundsbroen forud for Klimatopmødet
26.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Yderligere brintbiler og tankstation til Holstebro årskiftet 2010/2011
12.11.09
PRESSEMEDDELELSE: Første brint tankstation åbnet i København samt 8 brint køretøjer
24.03.09
PRESSEMEDDELELSE: Ambitiøse politiske planer for el- & brintbiler i København og Danmark
25.07.08
FAKTUM: Brændselscelle hybridkøretøjer til Københavns Kommune og LINK2009 reducerer CO2 udledningen med 99%
10.07.08
5 mio. kr. i national støtte til brændselscelle hybridkøretøjer og brint tankstationer ved klimatopmødet i 2009
27.02.08
Offentliggørelse af national strategi for en dansk udvikling af brint og brændselsceller til transport i perioden 2008-2025
11.05.07
Pressemeddelelse: Banebrydende Skandinavisk og Canadisk samarbejde om kommercialisering af hydrogen til transport
20.01.07
Regeringen afgiftsfritager hydrogenbiler og øger midler til demonstration
13.12.06
Pressemeddelelse: Regeringen udtaler sig positivt om hydrogen til transport
24.11.06
Pressemeddelelse: Hydrogen til transport i Danmark rykker nærmere
11.09.06
Pressemeddelelse: Norsk Transportminister bakker op om Skandinavisk Hydrogen Transport samarbejde
15.06.06
Hydrogen Link medstifter af Scandinavian Hydrogen Highway Partnership
21.12.05
Hydrogen Link projektet præsenteret i EU's Interreg III B nyhedsbrev
27.10.05
Forprojekt for H2 HUB i Holstebro opstartet
24.10.05
Forprojekt for H2 HUB i Ringkøbing opstartet
13.09.05
Pressemeddelelse: Brint tankstationer i Danmark rykker nærmere
27.06.05
Pressemeddelelse: Kør på brint i Norden i fremtiden
19.05.05
Hydrogen Link projekt igangsat
Ny rapport om status og erfaringer med brintbiler og tankstationer i Danmark og udland
NYHED | 30.05.2013

Trafikstyrelsen har støttet udarbejdelsen af en ny rapport som beskriver status og erfaringer med brug af brintbiler og tankstationer i Danmark og udland.
Rappporten er baseret på mere end 213.000 km og 1.100 brint optankninger foretaget i forskellige demonstrationsprojekter i Skandinavien og Danmark.

"Status & erfaringer – brintbiler og tankstationer i Danmark og udland"

De senere år er en række betydende demonstrationsprojekter for brintbiler og brinttankstationer blevet iværksat i Danmark og Skandinavien. Tilsvarende har bilproducenter og andre lande øget deres indsats indenfor området.

NextMove projekt er støttet af Trafikstyrelsen og har haft til formål at opsamle erfaringer på tværs af de mange projekter samt at anvende en mobil brinttankstation rundt om i Danmark og udland for at understøtte afprøvningsaktiviteterne.

NextMove har opsamlet erfaringer fra to Hyundai brintbiler i Danmark der har tilbagelagt 71.000 km og optanket brint ved en række tankstationer på tværs af landet. Ligeledes er driftsresultater indsamlet fra et EU projektet H2MOVES hvor 19 brintbiler fra bilproducenter har tilbagelagt 213.000 km og foretaget mere end 1.100 optankninger.

Det har bidraget til at samle en række vigtige erfaringer hvad angår brug og godkendelse af brintbiler og tankstationer i Danmark. Adskillige analyser og planlægning er også blevet gennemført med henblik på at skabe et solidt grundlag for markedsintroduktion af brintbiler og infrastruktur i Danmark i perioden 2014-2017.

I løbet af projektperioden har Danmark sammen med resten af Skandinavien udbygget sin position som en blandt de første markeder hvor brintbiler forventes på markedet. Bilproducenter har i perioden intensiveret deres aktiviteter omkring forberedelsen af en markedsintroduktion bl.a. på baggrund af betydelige teknologiske fremskridt.

En række nye større demonstrationsprojekter er derfor blevet iværksat gennem NextMove, som vil øge antallet af brintbiler og tankstationer i Danmark de kommende år. Særligt HIT projektet støttet af EU TEN-T programmet vil foruden nye tankstationer også bidrage til yderligere analyser og planlægning af en markedsintroduktion.

De nye aktiviteter kan bidrage positivt til det offentlig-private partnerskab for brint som Energistyrelsen og Trafikstyrelsen planlægger etableret som en del af Energiaftalens infrastrukturpulje for el, gas og brint. Netop offentlig-privat samarbejde er afgørende for en markedsintroduktion, både hvad angår planlægning og koordinering samt fælles deling af investeringer og risiko.

Den komplette rapport kan downloades nedenfor.

"Status & erfaringer – brintbiler og tankstationer i Danmark og udland"


© Copyright 2005-2014, Hydrogen Link Denmark Association