Hva er en hydrogenbil?

De fleste har lest eller hørt om hydrogenbiler, men hva er det egentlig? En hydrogenbil er egentlig en slags blanding av en bensinbil og en el-bil. Det sies at hydrogenbiler skal være like pålitelig å bruke som en bensinbil, og like miljøvennlig som en el-bil. Det vil være mulig å fylle på hydrogen på hydrogenstasjoner, og det skal være mulig å kjøre like langt som en bensinbil på full tank. Motoren vil være elektrisk og drives av strøm ved hjelp av en brenselcelle. Og eksosen slipper ut rent vann.

Brenselcelle

En brenselcelle er et batteri eller en enhet som forvandler et brennbart stoff som hydrogengass, om til elektrisk energi. For å forstå hvordan en hydrogenbil fungerer ordentlig, er det viktig å forstå hvordan en brenselcelle fungerer. Så en brenselcelle virker ved å føre hydrogen og oksygen sammen slik at det dannes vann. Hydrogen og oksygen vil alltid prøve å knytte seg sammen og danne vann. Hydrogenatomene består av elektroner og protoner, så ved å tvinge elektronene til å gå motsatte vei av protonene, så dannes det elektrisk strøm. Og brenselcelle er dobbelt så effektiv som en vanlig bilmotor, så da spares det på energi og.

Så en brenselcelle utnytter den kjemiske energien fra hydrogengass og oksygengass – og konverterer den til elektrisk energi. Så grunnen til at man ser på hydrogen som svært miljøvennlig, er på grunn av selve produksjonen og brukeren av hydrogen kan være miljøvennlig.

Hydrogen

Hydrogen er egentlig bare en gass som bærer på energi som elektrisitet og bensin. Det er ikke en direkte energikilde, slik som vind eller sollys. Det er det som er så positivt, at vi kan utnytte den energien når det passer oss. Hydrogen lages på mange ulike måter, men det vanligste i dag er å lage hydrogen fra naturgass, med utslipp av CO2 som resultat.

Men hva er det som gir hydrogen energi? For å forstå det, må vi se på selve atomet. Hydrogenatom består av en elektron og en proton. Og vi vet at atomene ønsker å oppnå maks antall elektroner i det ytterste skallet. Derfor ønsker hydrogenatomet å slå seg sammen med et annet atom for å få to elektroner. Det er det som gjør stoffet reaktivt.

Hvordan får man hydrogen?

Det finnes flere måter å produsere hydrogen på. Man har for eksempel:

  • SMR (Steam Methane Reforming), som blir brukt ved å blande metan med vanndamp under høyt trykk, og skiller ut hydrogen og CO2. Denne metoden brukes mest i industriell produksjon av gassen.
  • Elektrolyse der man fører strøm gjennom vann for å spalte mellom hydrogen og oksygen. Vann er et molekyl som består litt av hydrogen og litt av oksygen. Så ved å bruke elektrolyse så bryter man molekylet opp. Resultatet er da oksygen og hydrogengass.
mts_cool