Hvorfor trenger vi hydrogenbilen?

I det siste, så har elbiler fått mye oppmerksomhet. Elbiler har blitt normalt og salget øker stadig i Norge. Det kommer elektriske lastebiler, busser og ferger, og det kan forventes at elbiler blir billigere og stadig bedre med årene som kommer. Også har vi hurtiglading som gjør det lettere å reise lengre.

Grunnen til at hydrogenbiler er viktig, er fordi vi skal til null utslipp

  • Innen 2030 så skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippkjøretøy
  • Innen 2025 så skal nye privatbiler, bybusser og lette varebiler være nullutslippskjøretøy
  • Innen 2030 så skal 40 prosent av alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff eller være lav eller nullutslippsfartøy
  • Klimagassutslipp fra innsatsvarer og maskiner i bygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen reduseres med 40 prosent innen året 2030
  • Biodrivstoff skal årlig erstatte 1,7 milliarder liter fossilt drivstoff innen 2030. Dette gir et teoretisk potensial for klimagassreduksjoner på om lag fem millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Dette er store målsetninger, og får å kunne nå disse målene, må vi ha flere verktøy tilgjengelig.

Fordelene

Det er mange gode fordeler med en hydrogenbil. Det kan fylles raskt og kjøre langt, omtrent som en bensin/dieselbil. For eksempel, så har vi en Hyundai ix35 eller en Toyota Mirai, som kan fylle komprimert hydrogengass på ca. fem mintter og kjøre rundt 500 km. Hydrogentanken i en Toyota Mirai veier 87,5 kg, mens en Tesla Model S kan kjøre omtrent like langt med et batteri på 85 kWh som veier 544 kg. Toyota Mirai har 165 kWh energi lagret i tanken og kan kjøre 502 km, mens en Tesla kan kjøre 426 km på 85 kWh.

Så med bare batteri, vil vi kunne elektrifisere mange biler, busser, varebiler, lastebiler osv… Og å satse på hydrogen i tillegg, kan sørge for at resten av kjøretøyene ikke går på bensin eller diesel, og utnytte fordelene hydrogen har ved at det kan produseres der strømnettet tillater det.

Det som er viktig, er å få med de andre landene til å være med og engasjere seg på hydrogenbiler. Det blir viktig med utvikling av disse bilene i Tyskland, Japan og California, som i dag er lengst framme på hydrogen, slik at flere modeller blir tilgjengelige. Dette er noe som blir diskutert mye og mange av landene er svært godt i gang.

mts_cool