Hvor farlige er egentlig hydrogenbiler?

Mange av oss er skeptisk til og tror at biler som går på hydrogen er farligere enn bensin- og dieseldrevne biler. Denne myten er imidlertid helt ubegrunnet og i denne artikkelen skal vi fortelle deg hvorfor.

For produsentene av hydrogenbiler er nettopp sikkerhet første prioritet. På samme måte som er tilfelle med andre typer drivstoff, er også hydrogen både brannfarlig og eksplosjonsfarlig. Denne typen gass har i tillegg helt spesielle egenskaper som er viktig å tenke på for at den skal kunne bli håndtert på en sikker og forsvarlig måte.

Hvis de gitte sikkerhetsbestemmelsene og reglene for håndtering av hydrogen blir fulgt, er dette et svært sikkert og godt alternativ til bensin- og dieseldrevne biler. I industriell sammenheng har hydrogen faktisk blitt brukt som energikilde i mer enn 100 år. Derfor er sikkerhetsnivået lagt høyt og hydrogenbiler er på ingen måte farligere enn bensin- eller dieselbiler. På samme måte som det er viktig å ha en skikkelig innboforsikring fra for eksempel forsikringsselskapet Innboforsikring24.no, er det også viktig å ha bilforsikringen i orden hvis uhellet skulle være ute.

Hva skjer hvis man kolliderer med en hydrogenbil?

Hvis en ulykke mot formodning skulle inntreffe, er det godt å vite at hydrogentankene i bilen ligger godt beskyttet. De fleste hydrogentankene for biler er laget av karbonfiber, noe som gjør at disse tankene er de sterkeste elementene i hele bilen. En sikkerhetsventil vil sørge for å at tilførselen av hydrogen stenges umiddelbart ved en kollisjon.

Hvis det likevel skulle oppstå en lekkasje (noe som er høyst usannsynlig), vil hydrogengass stige opp raskt ettersom den er hele 8 ganger lettere enn luft. Dermed blir den rekombinert med oksygen.

Hvis det som følge av en kollisjon skulle oppstå brann i bilen, eller at garasjen som bilen står parkert i begynner å brenne, slipper en sikkerhetsventil som er varmefølsom ut all hydrogengassen ned mot gulvet på en sikker måte.

mts_cool