Ulike strategier for utbygging

Hvis det skulle være slik at hydrogenbiler skulle konkurrere ut vanlige bensin og dieselbiler, så må stasjonsnettverket være så godt utbygd at bileierne får like god mobilitet med hydrogenbil som med en bensin og dieselbil. Så det betyr at et godt hydrogenstasjonsnettverk som dekker hele landet er nødvendig, før en kan øke hydrogenbilsalget i Norge.

Det er en usikkerhet rundt om i bilindustriene om de kommer til å satse på hydrogenbiler. Det gjør at det slik at det blir en stor risiko knyttet til stasjonsutbygging de neste 5-10 årene. Det er derfor hydrogenstasjonsnettverket bør bygges ut etappevis, med muligheten til å endre ting, dersom det ikke skulle gå etter planen. Så det vil være lurt å først etablere en god infrastruktur i Osloregionen, for å dekke flest mulig potensielle brukere til lavest mulig pris, også etterhvert utvidet hydrogenstasjoner ut til andre storby områder.

Det er også mulig å bygge stasjoner i mindre byer og og tettsteder langs korridorer mellom de største byene. Dette vil dekke korridorbehov og et lokalt marked.

Det å finne løsninger for hydrogenstasjoner er vanskelig, det er derfor Norge generelt har så lite av stasjoner. Det er nødvendig med strategisk planlegging, slik at flere som mulig kan ha nytte av det.

mts_cool