Teknisk løsning og plassering

Ved å utvikle en ny hydrogenstasjon, så er det viktig at den inngår en naturlig utvidelse av det eksisterende hydrogenstasjonsnettet. Også er det viktig at hydrogenet produseres med strøm fra fornybar energi/biomasse som fører til god klimaeffekt. Hydrogenstasjonene må også kunne plasseres sentralt, som fører til enkel framkommelighet for brukerne.

Den vanligste måten å produsere hydrogen på, er bruk av elektrolyse. Stasjonene trenger derfor tilførsel av vann og strøm i store mengder, så det kreves derfor nøye planlegging.

For å sikre god oppetid ved hydrogenstasjonene, vil det være fornuftig å vurdere to parallelle linjer fra en elektrolyse. Det vil føre til at stasjonene blir dyre, men de blir mer driftssikker. Alternativet er at man kan ha et lager med kritiske deler og servicepersonell lett tilgjengelig, slik at stasjonen ikke blir stengt over lengre tid.

Visjonen

Pr i dag 2018, finnes det fire hydrogenstasjoner i drift og minst seks nye stasjoner som er under etablering innen 2020. Det har vært nødvendig å dessverre stenge fire stasjoner på grunn av avklaring om videre finansiering, som fortsatt ventes på. Det er forventet minst 13 stasjoner i 2021, inkludert maritime hydrogenstasjoner.

Målet er å få bygget 20 stasjoner innen 2020 i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og jobbe med bedre veistrekning mellom disse byene.

Målet er også å få politikerne til å prioritere. De lovet hydrogenstasjoner over hele landet, men her har de sviktet. Vi er avhengig av at politikerne tar grep for å nå målene om nullutslipp. Politikere og miljøvernere er begge enige om at hydrogen er et drivstoff for framtiden, med tanke på personbiler, tungtransport og i båter.

Enova har bidratt til mye når det kommer til hydrogenprosjekter. De omfatter busser, trucker og andre hydrogenkjøretøyer.

Til nå er det registrert ca 120 biler som er drevet av hydrogen i Norge.

mts_cool