Utviklingen framover

Framover i årene, så forventes det at prisen på hydrogenbiler vil synke, kjørelengde per tank vil øke og at levetiden for brenselceller vil øke. Det har blitt anslått mange ganger at en hydrogenbil i 2025 vil koste det samme som en hybridbil uten avgifter. Grunnen til det er fordi det brukes lite dyre materialer i en hydrogenbil, og at det blir masseprodusert. Utnyttelsen av hydrogendrivstoff er på vei opp, som i dag er på ca 60 % og målet er 65 % i 2020.

Levetiden for en brenselcelle i dag er på 3900 timer, og målet i framtiden er 5000 timer. Det er nesten som levetiden til en bensinmotor. Og når det gjelder tyngre kjøretøyer, så er målet 25 000 timer.

Fordelen med å eie en hydrogenbil er at levetiden for brenselcellemotoren blir høyere enn en bensinmotor og behovet for service og reparasjoner vil være lavere enn med dagens bensin/diesel biler.

Hydrogenstasjoner er i dag dyrere enn bensinstasjoner. Grunnen er fordi elektrolysør har blitt en del billigere enn tidligere. Og det brukes mange timer til å designe en unik stasjon. Så ved å produsere mange like stasjoner, så vil kostnaden gå ned. Dette er noe som jobbes med i framtiden.

mts_cool