Din neste bil er sannsynligvis en hydrogenbil

Hydrogen er det mest vanlige grunnstoffet i universet og det ville være rart om vi ikke kunne utnytte det til vår fordel. Hydrogenbilene kan fungere fordi grunnstoffet viderefører energi fra et medium til et annet, og i vår bruk av biler til transport er det lurt å tenke i disse baner. Med nullutslipp vil også Norge kunne nå klimamålene de har satt seg. Selv om det er en nedtur for oljebransjen, så har også de interesse av at vi omstiller oss for framtiden.

Ekspertene i ulike forum tror at hydrogenbilen vil komme for fullt på markedet, spesielt fordi også myndighetene i flere land har fått opp øynene for denne enorme muligheten. Hydrogenbiler slipper kun ut rent vann, men har hatt en vanskelig oppstart på grunn av farene for eksplosjoner. Men med bedre teknologi og mer subsidiering vil din neste bil sannsynligvis være en hydrogenbil.

Infrastruktur og teknologi

For at man skal kunne ta i bruk denne teknologien, så må man ha et fullverdig nett av ladestasjoner. Dette jobber myndighetene med å legge til rette for. Selv om motstanden har vært stor fra oljebransjen, så ser vi i dag flere og flere stasjoner under bygging. Det som er fint er at dagens systemer lett kan konverteres til den nye hydrogenteknologien. Dessuten har Norge mange senter for forskning og utvikling av industrien som trengs for å gjøre landet til markedsledende på hydrogenbiler.

Innovasjon og kompetanseheving

Norge står fremst når det gjelder å utvikle bærekraftige løsninger. Selv om de er svært store produsenter av fossilt brensel, så er de også interesserte i å utvikle nye og bedre løsninger. Derfor er Innovasjon Norge og universiteter subsidierende for å øke utviklingen. Allerede har flere studiesteder bevilget penger til å forske mer på området. Dermed kan industri og forskning jobbe sammen for å gjøre transport og distribusjon nærmest utslippsfri i fremtiden.

mts_cool