Effektiv utnytting av gass

Olje og andre fossile brennstoff har ført til sterk forurensning av luften vi puster inn, men også vann og jord. Utslippene av giftig nitrogen og karbondioksid er plagsomt for luftveiene våre, og de gjør enda større skade på atmosfæren ved å skape det forskerne kaller drivhuseffekten. Det som ikke er like godt kjent er at det er andre deler av prosessen som foregår mellom å finne oljen og fylle den på tanken som forurenser mer enn å kjøre fra punkt A til punkt B. Det er produksjonen, raffineringen og til slutt transporten av dette fossile brennstoffet som er det aller verste for jorda og atmosfæren. Disse tre punktene i prosessen står for 15 til 40% av de totale utslippene. Det er mange steg og mye energi som skal til for å få oljen opp av bakken og raffinert til den kan fylle tanker. Alt som skjer mellom drilling og brenning krever mye energi og det brukes mange forskjellige kjemikalier for å få alle små og store steg til å gå lett for seg. Men, det finnes både dårlige og gode kjemikalier, og ikke alle som inngår i denne prosessen er av den første typen. Når så mange enkeltpersoner som nå prøver og redusere sine egne utslipp gjennom å bygge mer miljøvennlig er det på tide at store selskaper følger etter. Oppvarming av hus og bil kan for eksempel gjøres på miljøvennlige måter, og på byggmax.no kan du finne varierte produkter og innretninger til en effektiv oppvarming.

School of Earth, Energy and Environmental Sciences på Stanford University publiserte en global analyse den 30. august i fjor. Rapporten og analysen identifiserer hvilke steg i prosessen av utvinning av olje og gass som forurenser mest, og hvilke kjemikalier det er mulig å bytte ut eller minske bruken av. Rapporten undersøker også alle de forskjellige teknikkene selskaper bruker i dag til olje- og gassutvinning. Vi vet at noen former for utvinning er mer skadelige enn andre, som for eksempel utvinningen av den såkalte oljesanden i Canada. Utvinning av naturgass foregår på forskjellige måter i forskjellige land, og det er spesielt land som ikke har råd til å utvinne gass sammen med oljen som er skyldige i unødvendig forurensning. Når oljen blir utvunnet kommer mye gass ut av samme kilde, og noen brenner denne gassen og benytter seg bare av oljen.

Hvor kommer de største kildene av forurensning i denne bransjen fra? Brenning av gass, det man kaller «[i]flaring[/i]», er en praksis som går ut på å brenne naturgass som kommer ut sammen med oljen når selskapet eller landet mangler teknologien eller de økonomiske midlene til å skaffe infrastruktur som lar de benytte seg av gassen. Dette skjer oftere på oljeplattformer i havet enn på bakken. Gass og olje brukes som oftest sammen, og hvis man har en oljerørledning tilknyttet feltet kan man lettere benytte seg av gassen. Når dette ikke er tilfellet, slik som på plattformer i havet, brennes det kontinuerlig gass og dette kan ikke kalles annet enn helt unødvendig utslipp av klimagasser.

mts_cool