Støtte og kostnader

Når det kommer til støtte angående hydrogenstasjoner, så er det noe som vi virkelig trenger. Fordi hydrogenstasjoner og hydrogenbiler er dyrere enn fossile løsninger. Derfor er det mulig å få støtte hos støtteordninger som Enova. Enova har bidratt til mye. De har blant annet varslet at det kommer en ny støtteordning for hydrogenstasjoner og har også nylig lansert et støtteprogram for anskaffelse av nullutslippvarebiler.

Hva har Enova gjort?

For eksempel, så har UNO-X Hydrogen fått 20 millioner kroner av Enova i støtte for bygging av to hydrogenstasjoner. Enova har også tidligere gitt selskapet støtte til to stasjoner i Bergen, og Uno-X drifter den Enova-støttende hydrogenstasjonen i Sandvika som åpnet i fjor.

HYOP fikk 10,4 millioner kroner i støtte fra Enova for utviklingen av en hydrogenstasjon på Ryen i Oslo. Denne erstattet stasjonen på Gaustad. I tillegg har HYOP fyllestasjoner på Høvik, Lillestrøm og Gardemoen i Akershus.

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova sier selv at transportsektoren skal på sikt bli utslippsfri, og at hydrogen kan ha en viktig rolle å spille. Derfor er de glade for å bidra til tre nye fyllestasjoner som skal bygge erfaringer for en videre satsing. Enova fikk i alt fire søknader om støtte til bygging av hydrogenstasjon, men bare tre var kvalifiserte.

Kostnader for hydrogenstasjon

Kostnaden for en hydrogenstasjon vil variere og være avhengig av mange ulike faktorer og valg av løsninger, men vil ligge mellom 9 og 35 millioner kroner. Den største forskjellen er om man skal ha drivstoffet tilkjørt eller ha egen produksjon av hydrogen på stasjon. Det er også viktig å tenke på kapasitet på stasjonen og strømframføringen. Skal man bygge en stasjon med hydrogenproduksjon, så er dette viktig å tenke på.

mts_cool