Lyset i tunnelen for hydrogenbiler

Bergen har det, Oslo har det, Trondheim har det. Drosjer med hydrogenbiler. Det er Toyota Mirai som står i førersetet når det gjelder satsningen på helt utslippsfrie biler, nemlig hydrogenbilen. Og fordelene overgår de til el-biler mange ganger. For når køene bygger seg opp fredags ettermiddag, så tar det fortsatt bare 5 minutter å lade opp hydrogenbilen. Dessuten kan de kjøre 24 timer i strekk og kanskje lenger.

Viktig å rulle ut hydrogenbilene

Mange trodde hendelsene i Sandvika var reelle, men det er tydelig for de fleste åpne mennesker at kanskje det lå mer enn bare sannhet i utspillet. Likevel er teknologien innenfor hydrogenbiler blitt så sikker at det er vanskelig å forstå motargumentene. Det er bra drosjenæringen tar til ordet for en sunn miljøpolitikk. De ruller ut bilene vi trenger.

Viktig å bli sett og hørt

For med perfekte Nordeye belysning vil flere få øynene opp for at også hydrogenbiler har livets rett. Vi er nødt til å se nytt på trafikkbildet, slik som drosjene og Toyota gjør det. Og lys på norske veier er en selvfølge. Nordeye har så mye spennende å sortimentet sitt nå, at det burde være et enkelt valg. Ta dine valg basert på sunn fornuft.

Viktig å endre tenkemåten

For hydrogenbiler har enda flere fordeler som er helt avgjørende i fremtiden. De krever ikke batterier. Det er stadig et stort press på naturressursene og sjeldne grunnstoffer som kreves i en rekke batteriløsninger er det knapphet på. Man skulle ønske flere fikk øynene opp for hydrogen og belysning. Nordeye er selve symbolet på norske veier, la det ikke bli en tilfeldighet.

Viktig at grasrota er med

For skal Norge gå over til grønne energiløsninger så holder det ikke bare å gi støtte til at andre land skal endre seg. Vi må endre oss selv. Og hvorfor dette må være negativt er det vel ingen som ser. Å famle i mørket er som å kjøre bil uten skikkelige fjernlys. Grasrota er folk flest og det er viktig at de er med på dette nå. Insentivet er ikke bare billigere løsninger, det er også en frodig bærekraftig jord.

mts_cool