Hydrogenbiler – er det fremtiden?

Selv om hydrogenbiler har de samme fordelene som el-biler, med gratis bomring, ferger, parkering og fritak fra avgifter, har ikke salget av disse tatt av i Norge. Myndighetene har som målsetting at innen 2025 skal alle nye biler som blir solgt i landet være nullutslippbiler. Et annet mål var at det innen samme år skal være 50.000 hydrogenbiler på norske veier. Når sannheten er at det i 2018 ble solgt 58.000 nullutslippbiler, og at kun 51 av disse var hydrogenbiler, så er det ikke vanskelig å skjønne at det målet neppe blir nådd. Men hva er årsaken til dette?

Hva er en hydrogenbil?

Først skal vi ta en kjapp titt på hva en hydrogenbil er.

En hydrogenbil går, som navnet tilsier, på hydrogengass. Bilen henter energi fra denne gassen og omgjør den til drivstoff. Dette gjør den ved hjelp av en brenselcelle som omdanner den kjemiske energien i hydrogenet om til elektrisitet. Denne elektrisiteten gir energi til elmotoren i bilen.

Fordelene med hydrogenbil

I likhet med bensin- og dieselbil kan tanken på en hydrogenbil fylles på en fyllestasjon. En hydrogentank har en kapasitet på ca 5 kg komprimert hydrogengass. Å fylle en hydrogentank tar kun 4-5 minutter, i motsetning til en elbil som må lades i timevis for å få fullt batteri.

Hydrogenbiler har lang kjørelengde, da gassen inneholder store mengder energi per kilo. Faktisk kan man kjøre så mye som 50-90 mil på en tank, avhengig av kjørestilen.

Kjører man hydrogenbil er man fortsatt fritatt fra å betale bompenger i Oslo og Akershus, i motsetning til elbiler, som ble fratatt dette fritaket i 2019. I tillegg kan man fortsatt kjøre i de kollektivfeltene elbiler ikke har lov til å kjøre i lenger.

Vi kommer heller ikke unna det miljøvennlige aspektet ved hydrogenbiler. Veitrafikk er miljøversting og står for hoveddelen av landets klimagassutslipp. Hydrogenbiler slipper kun ut ren vanndamp.

En annen stor fordel med hydrogenbiler er at den ikke mister energi på kalde dager. Derimot vil en elbil miste mye av batterikapasiteten når gradestokken viser blå tall. Det betyr at man med en hydrogenbil ikke vil få kortere kjørelengde som følge av kulde.

Hydrogenbilsalget går tregt i Norge

Så hvorfor vil ikke folk ha hydrogenbil?

Mye handler om infrastrukturen. Eller, rettere sagt, mangelen på den. I 2016 sa Høyre, Venstre, KrF og Frp at, i tillegg til nevnte målsetting om 50.000 hydrogenbiler innen 2025, skulle også et landsdekkende hydrogenladenettverk være på plass innen da. Dette har de gått tilbake på, og funnet ut at dette ikke er noe de skal satse på. Uten nødvendig infrastruktur vil folk naturligvis heller ikke kjøpe hydrogenbil. Å kjøpe bil er ikke det samme som å impulskjøpe et par hodetelefoner. Det krever nøye planlegging og analysering av behovet. I tillegg er det i dag kostbart både å drive fyllstasjoner og å fylle hydrogen.

Vi kan vel i så måte konkludere med at det er opp til regjeringen om vi skal få flere hydrogenbiler på veiene. De må være villige til å satse og legge til rette for nettopp dette om folk skal være villige til å investere i det.

mts_cool