Ny teknologi i en ny tid – for både bil og kropp

Vi lever i en tid preget av store teknologiske endringer. Som aldri før forsøker vi mennesker å skape bedre og mer bærekraftige samfunn, samtidig som vi også ønsker å optimalisere våre egne prestasjoner og utseendet. Denne viljen til å gjøre både oss selv og samfunnet bedre er kraften som driver oss fremover. Det er viktig å huske på at de to hører sammen, for hvordan kan vi skape en bedre fremtid uten først å være trygge og komfortable med oss selv? I denne artikkelen skal vi derfor se at både hydrogenbiler og brystimplantater kan være riktige skritt på veien.

Mange i Norge har allerede gått over til elbiler, som er et alternativ til bilene som bruker fossilt brennstoff. Selv om elbiler omtales som nullutslipp, krever de imidlertid mye energi både i produksjonen og i driften. Det er ikke til å unngå at mye av denne energien kommer fra fossile energikilder og hydrokarboner, og dermed blir det likevel betydelige utslipp. En mer lovende løsning kan derfor være hydrogenbiler. En hydrogenbil bruker hydrogen i driften, og er i dag kanskje best kjent fra romraketter. Kraften skapes ved at den kjemiske energien i hydrogenet blir gjort om til mekanisk energi som driver bilen fremover. Det finnes allerede hydrogenbiler på markedet, og i løpet av det neste tiåret forventer vi også å se hydrogenfly.

Hvorfor ikke starte med oss selv?

I en tid med så mange teknologiske muligheter gjør vi det vi kan for at barna skal få en bedre fremtid. Samtidig er det viktig at vi også utnytter teknologien for å gi oss selv gode liv! For eksempel kan flotte og naturlig utseende brystimplantater være akkurat det du trenger for å få den kroppen du alltid har ønsket deg. Å gjøre kroppen mer attraktiv er ikke noe galt, men tvert i mot en glede både for deg og omgivelsene dine. Tenk deg å kjøre rundt i en fiffig hydrogenbil med en kropp som vekker positiv oppmerksomhet. Da vil både venner og ukjente vanskelig unngå å konstatere at du er en kvinne av din tid. Brystimplantater kan jo til tider skape litt misunnelse, men ganske snart vil man se at den misunnelige også bestemmer seg for å fikse på det som hun egentlig er litt misfornøyd med, nemlig seg selv.

Dagens teknologi har kommet svært langt, og vil utvikle seg videre i fremtiden. Sannsynligheten er stor for at din neste bil er en hydrogenbil, for dette er en teknologi som har kommet for å bli. Det samme kan vi si om brystimplantater, som tidligere ble sett på som noe litt uvanlig, men etter hvert blir mer og mer alminnelig rundt om i Norge og verden.

mts_cool