Eksisterende virkemidler

De hydrogenstasjonene som alleredet er bygget ut pr 2018, er egentlig bare demonstasjonsprojekter som er finansiert gjennom direkte investerings og driftsstøtte. For eksempel i 2013, så lyste Transnova ut en konkurranse om en pott på 5 millioner kroner, som handlet om drift av hydrogenstasjoner. Resultatet var da at driftsselskapet HYOP, stilte som den eneste deltaker i konkurransen.

Styringseffektivitet

Man kan trygt si at dagens hydrogenstasjoner har blitt realisert gjennom en blanding av offentlig drifts og investeringsstøtte. Det som er så bra, er at driftstøtten reduserer risikoen for å gå i underskudd og muligens nedleggelse.

Det er også nødvendig med et statlig samarbeid, som vil kunne øke den politiske aksepten til å støtte hydrogenstasjoner. For eksempel, så kan vi nevne hydrogenstratgien som Oslo og Akershus har. I første fase av utbyggingen fra 2015-2018, ser fylkeskommunen for seg å eie og drifte stasjonene selv, gjerne gjennom kjøp av tjenester fra profesjonelle driftsselskap som HYOP.

Så vi kan si det slik at vi dessverre ikke har så mange eksisterende virkemidler nå, men har potensialet til å få mye mer. Det går fremover, næringsutviklingen er bra og det finnes gode argumenter for å utvidet hydrogenstasjoner.

mts_cool