Fordeler og ulemper med hydrogenbiler

Hydrogenbiler for det til å virke som om det ikke finnes noen ulemper med det, men sannheten er at ingen teknologi kun har fordeler. Så her blir fordelene og ulempene med hydrogenbil nevnt.

Fordelene

  • Hydrogen forårsaker ikke økt drivhuseffekt, fordi det ikke er en drivhusgass på samme måte som karbondioksid, og forårsaker dermed ikke økt global oppvarming og drivhusgass.
  • Skader ikke miljøet, fordi det eneste utslippet fra brenselceller er vanndamp, som ikke forurenser. Men å produsere brenselcelle forurenser i seg selv.
  • Redusert bilstøy, da hydrogenbiler ikke lager mye lyd. Billigere å bruke, lav vekt i forhold til bensin/dieselmotorer. Lengre levetid og ikke avhengig av olje.

Ulempene

  • Prisen på brenselceller er veldig dyrt og det er manglende infrastruktur. Det vil si at det trengs egne hydrogenpumper på alle bensinstasjoner hvis man skal kunne benytte brenselcelle-biler. Dette krever mye arbeid og er ressurskrevende som tar mye plass.
  • Hydrogen tar svært stor plass. Så det gjør det vanskelig å få plass til nok hydrogen i en bil. Energiutnyttelsen er lav. Gir kun rundt 50-60 % av energien i hydrogen, som utnyttes ved hjelp av brenselceller, et tall som er langt fra optimalt for bilindustrien. Resterende energi går til varme. Så bilprodusentene ønsker seg en energiutnyttelse på 70-80 % før de ønsker å masseprodusere biler med brenselceller.
  • Farligere å komprimere. Ved for stort trykk, så blir hydrogen høyeksplosivt. Hydrogen er svært farlig når den kommer i kontakt med oksygen, og en liten gnist er alt som må til for å skape eksplosjon.
  • Ikke samme kjøreopplevelse. De fleste er vandt med å høre motorlyden når man akselerer. Kan eventuelt skape farlige situasjoner, spesielt i veier i tette nabolag.
mts_cool