Var eksplosjonen i Sandvika begynnelsen på slutten?

I juni 2019 eksploderte en hydrogentank ved en hydrogenstasjon i Sandvika. Det skjer selvfølgelig ulykker også med for eksempel vanlige bensinstasjoner og ladere for elbil, men denne hendelsen fikk mye oppmerksomhet.

Hva skjedde egentlig i Sandvika

Eksplosjonen ved hydrogenstasjonen fikk som nevnt mye oppmerksomhet i media, alle fra VG og Nettavisen til NRK rapporterte om hendelsen. En eksplosjon i et tettbebygget område er dramatisk i seg selv, men når en eksperimentell form for kjøretøy også er involvert fører det til mye oppmerksomhet. Noen vil selvfølgelig hevde at hydrogen er en etablert og velprøvd teknologi, men for de aller fleste fremstår teknologien fortsatt som relativt umoden.

Undersøkelser har vist den utløsende årsaken til eksplosjonen var en feilmontert plugg på hydrogentanken. Det var neppe betryggende å lese om dette, for de som allerede er skeptiske til hydrogen som drivstoff. Det er selvfølgelig mulig å gjøre en rekke ulike sikkerhetstiltak for å unngå slike hendelser i fremtiden, men det er vanskelig å komme rundt at hydrogen til syvende og sist er en brennbar gass.

Hydrogen – en energibærer

Det finnes som kjent en hel rekke ulike fordeler og ulemper med hydrogen som drivstoff. Disse er grundig dekket tidligere, og ikke noe vi trenger å gå inn på her. Likevel er det viktig å komme tilbake til et av de største poengene, nemlig at hydrogen er en energibærer. På lik linje med elektrisitet i et batteri hentes ikke hydrogen opp med en borerigg, det er en bærer for andre energiformer. Det kan altså være enten grønn energi i form av vind og sol, eller den sorteste kullkraft, som er benyttet ved fremstillingen av hydrogengass til biler.

Kanskje er det på tide, selv for de mest ihuge tilhengerne av hydrogen som drivstoff, å vurdere om teknologien virkelig er klar for kommersiell bruk? Eller om ressursene heller skal benyttes for å videreutvikle andre energibærere, det betyr i all hovedsak batteriteknologi. Med stadig større kapasitet, og bedre ytelse også i kulde, begynner batterier å ta igjen hydrogen som drivstoff også på de områder der hydrogen tidligere hadde et solid forsprang.

Det finnes ingen energibærere som er helt trygge, det skjer en mengde uhell med både bensin, diesel og batterier i elbiler. Likevel er det legitimt å stille spørsmål ved om det er heldig å prøve å drive igjennom hydrogen som en energibærer, all den tid det finnes andre alternativer og risikoen for uhell med hydrogengass er til stede.

Noen synes kanskje det er trist at hydrogen eventuelt mister rollen sin som et alternativt drivstoff. Likevel er det viktig å huske på at ulike alternativer, som hydrogen eller batteri, bare er verktøy på veien mot en bilpark uten fossile drivstoff i form av diesel og bensin.

mts_cool